Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus20003^"
  1. Reálne vzdialené experimenty v kontexte dištančného vzdelávania
    Tkáč Lukáš ; M7000  Schauer František
    Sapere Aude 2012 : . s.66-71
    vzdialený reálny experiment pedagogický výskum
    článok zo zborníka
    AFC - Reports at international scientific conferences
    V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
    article

    article

  2. Interaktívny vzdialený experiment vo výučbe elektroniky
    Tkáč Lukáš ; M7000  Schauer František (Thesis advisor)
    Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 148 s príl
    didaktika technických profesijných predmetov Didactics of Technical Professional Subjects educational research pedagogický výskum
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70374
    dizertačná práca
    DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    MTF0001
    book

    book

  3. E-learning v technických odborných predmetoch : Dizertačná práca
    Kvasnica Ondrej ; M7000  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
    Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011 . - 89 s., autoreferát, CD-ROM
    e-learning computer literacy počítačová gramotnosť pedagogický výskum
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63826
    dizertačná práca
    DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    MTF0001
    book

    book

  4. Teaching for Understanding at University : Deep Approaches and Distinctive Ways of Thinking
    Entwistle Noel 
    Hampshire : Palgrave Macmillan, 2009 . - 203 s
    ISBN 978-0-333-96298-5
    vysoké školstvo štipendiá pedagogický výskum
    príručka
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    MTF1000
    book

    book

  5. Niektoré aspekty výskumných metód pedagogického výskumu
    Labašová Eva ; M2000 
    SCHOLA 2009 : . s.250-255
    pedagogický výskum
    článok zo zborníka
    AFD - Reports at home scientific conferences
    V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
    article

    article

  6. Trendy výskumných metód, techník a výskumných nástrojov v pedagogickom výskume = Trends in research methods, techniques and research tools in pedagogical research : Diplomová práca
    Hečková Lenka  Labašová Eva (xxx) ; M2000
    Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
    MTF ; . - 68 s príl (1 CD-ROM)
    pedagogický výskum výskumné metódy
    diplomová práca
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    MTF0001
    book

    book

  7. Využívanie e-textov k domácej príprave študentov na laboratórne cvičenia z elektrotechniky. Application of e-texts for students` self-study for laboratory practice in electrical technology
    Vragaš Stanislav ; M1000  Kostelník Ján ; M220
    Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 6 (2008)
    pedagogický výskum e-texty
    článok z periodika
    ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
    V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
    article

    article

  8. Riešenie úloh diferencovanej obtiažnosti vo Fyzike I. Solving of differentiate dificulty tasks in Physics I
    Hološová Helena ; M1000 
    Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 24 (2008), s.65-69
    pedagogický výskum fyzika
    článok z periodika
    ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
    V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
    (2) - článok
    article

    article

  9. Metody pedagogického výzkumu : Základy kvantitatívneho výzkumu
    Chráska Miroslav 
    1. vyd
    Praha : Grada, 2007 . - 265 s
    ISBN 978-80-247-1369-4
    pedagogický výskum
    monografia
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    MTF5110
    book

    book

  10. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů
    Pelikán Jiří 
    2. dotisk 1. vyd
    Praha : Univerzita Karlova, 2007 . - 270 s
    ISBN 978-80-7184-569-0
    pedagogický výskum empirický výskum
    príručka
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    MTF1100
    book

    book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.