Search results

 1. Environmentálne aspekty v stavebníctve IV. Ochrana prírody a krajiny elektronický zdroj
  Szalayová Sylvia ; 010270  (rec.) Gašparík Jozef ; 010270 (rec.) Palušová Darina
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2015 . - CD-ROM, 73 s.
  ISBN 978-80-263-0982-6
  environment
  monografia
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  book

  book

 2. Inertisation of asbestos containing waste
  Szalayová Sylvia ; V270 
  CTM 2014 - Construction Technology and Management : . CD ROM, s. 471-478
  waste asbestos environment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Environmentálne aspekty v stavebníctve III. Ochrana ovzdušia elektronický zdroj
  Szalayová Sylvia ; V270  Gašparík Jozef (rec.) ; V270 Palušová Darina (rec.) ; V230
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2014 . - CD ROM, 79 s.
  ISBN 978-80-263-0781-5
  environment
  učebnica
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  book

  book

 4. Technické a právne predpisy na podporu environmentálneho a bezpečnostného označovania / aut. Miroslav Rusko
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Manažérstvo životného prostredia 2014 : . S. 164-170
  bezpečnosť environment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Posúdenie bezpečnosti pri výrobe plastových granulátov v spoločnosti UCC, Voderady
  Kotúčková Miroslava ; M  Chrebet Tomáš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2014 ; Degree program : 670 . - 74s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety analysis environment environment environment safety health analýza zdravie bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98297
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Vybrané zlúčeniny uhľovodíkov v životnom a pracovnom prostredí
  Hutár Marek ; M  Blinová Lenka (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 169 . - 47s CD
  Occupational Health and Safety manufacturing environment environment environment FT-IR vplyv výroba použitie životné prostredie aromatické uhľovodíky pracovné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93241
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Posúdenie vplyvu dopravy na životné prostredie v danej lokalite
  Zimanová Mária ; V  Štefunková Silvia (Thesis advisor) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 985
  noise environment environment environment transport hluk životné prostredie doprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103606
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Návrh analýzy nakladania s odpadmi z obalov
  Hanzlíková Simona ; V  Škultétyová Ivona (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 985
  packaging production waste environment environment environment životné prostredie produkcia odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102118
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Návrh odporúčaní na zefektívnenie logistických procesov v zmysle princípov stratégie Think Blue Factory vo Volkswagen Slovakia, a.s.
  Petrík Dušan ; M  Hodulík Marián (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 175 . - 81s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management environment environment environment transport logistics životné prostredie doprava logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103238
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Renewable energy versus impact on the environment issues
  Prajová Vanesa ; M4000  Pivarčiová Elena Božek Pavol ; M6000
  Energetika 2014 : . CD-ROM, s.[4]
  environment petrol engine emission
  článok zo zborníka
  AFB - Invited reports at home scientific conferences
  article

  article