Search results

 1. Vplyv chelatačných činidiel na bioakumuláciu chrómu Lemnou minor v laboratórnych podmienkach : Diplomová práca
  Šreinerová Gabriela  Gerulová Kristína (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 88 s 1 CD-ROM
  Lemna minor fytoremediácia bioakumulácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vplyv hasiacich pien na environment
  Duchoň Martin ; M390 
  Integrovaná bezpečnosť 2008. Integral Safety 2008 : . s.19-26
  hasiaca pena životné prostredie bioakumulácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - monografia
  article

  article

 3. Stanovenie ekotoxicity vybraných strojárskych materiálov = Ecotoxicity Assessment of Selected Engineering Materials : Bakalárska práca
  Dolinská Stanislava  Gerulová Kristína (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2007
  MTF ; . - 53 s 1 CD-ROM
  ekotoxicita bioakumulácia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Štúdium ekotoxicity vybraných organických polutantov = Study of ecotoxicity of selected organic pollutants : Diplomová práca
  Pavlisová Daniela  Michalíková Anna (xxx) ; M5000
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2007
  MTF ; . - 70 s príl (1 CD-ROM)
  polutanty fenol ekotoxicita bioakumulácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book