Search results

 1. Nová metóda estimácie pohybu pri medzisnímkovom kódovaní v systémoch digitálnej televízie : Č.ved.odb. 5.2.13. Dát. obhaj. 17.4.2008
  Huska Jozef ; E230  Kulla Peter (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008 . - 134 s príl. 11 s.
  elektronika Rádioelektronika televízne signály kódovanie obrazov estimácia pohybu
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. A New Recursive Search with Multi Stage Approach for Fast Block Based True Motion Estimation
  Huska Jozef ; E230  Kulla Peter ; E030
  Radioelektronika 2007 : . s.227-232
  pole pohybu estimácia pohybu hierarchický strom
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article