Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus20671^"
 1. Systémová analýza výrobno-technickej základne priemyselného podniku ako základ jeho ďalšieho udržateľného rozvoja / aut. Peter Sakál
  Sakál Peter ; 064000 
  Zborník vedeckých príspevkov projektu Vega (1/0245/17) : . S. 155-166
  udržateľný rozvoj spoločensky zodpovedné podnikanie pridaná hodnota systémová analýza
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Finančno-ekonomická analýza vybraného výrobného podniku
  Kotuličová Zuzana ; J0070  Tekulová Zuzana (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises hospodárnosť pridaná hodnota efficiency aktivita profitability
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74366
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Návrh na zvýšenie efektivity vybraných procesov v podniku Slovak Telekom, a. s., Bratislava
  Križan Daniel  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  pridaná hodnota informačný systém process information system
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58340
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Makroekonomický vývoj SR do marca 2008
  Chajdiak Jozef ; R2020 
  Pohľady na ekonomiku Slovenska 2008 : . s.14-22
  hrubý domáci produkt pridaná hodnota gross domestic product
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Definície ekonomických ukazovateľov ako súčasť etapy štatistického zisťovania stavu národného hospodárstva a jeho častí - problém definície pridanej hodnoty
  Chajdiak Jozef ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 4, č. 1 (2008), s.31-35
  štatistika pridaná hodnota statistics add value
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Moderné metódy hodnotenia výkonnosti podniku v podmienkach BSH Drives and Pumps, s.r.o. Michalovce = Modern's methods appraisal of efficiency company in requirements BSH Drives and Pumps, Ltd. Michalovce : Diplomová práca
  Berenda Pavol  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 103 s príl., 1 CD-ROM
  výkonnosť podniku pridaná hodnota spokojnosť zákazníkov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.