Search results

 1. Rekonštrukcia hydrostatického pohonu regulačného uzáveru výtoku č.7 plavebnej komory SVD Gabčíkovo - Nagymaros
  Horňák Samuel ; J  Krchnár Jozef (Thesis advisor) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Hydraulic and Pneumatic Machines and Equipment MATLAB MATLAB MATLAB MATLAB hydrostatický pohon rekonštrukcia Gabčíkovo - Nagymaros Gabčíkovo - Nagymaros hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94994
  diplomová práca
  book

  book

 2. Simulácia rotačného hydrostatického pohonu a prognóza jeho technického stavu
  Krchnár Jozef ; J0040  Pósa Imrich ; J0040 Olšiak Róbert ; J0040 Prikkel Karol ; J0040 Stračár Karol ; J0040 Turza J. (rec.) Tkáč Zdenko (rec.) Krajčovič Alojz (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 106 s
  ISBN 978-80-227-3743-2
  hydrostatický pohon hydrostatic drive
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF21100
  Simulácia rotačného hydrostatického pohonu a prognóza jeho technického stavu

  book

 3. Technická diagnostika rotačných hydrostatických pohonov : Technická diagnostika hydrostatických pohonov s využitím matematického modelovania
  Krchnár Jozef ; J0040  Koneracký Július ; J0040 Olšiak Róbert ; J0040 Prikkel Karol ; J0040 Stračár Karol ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 121 s
  ISBN 978-80-227-3309-0
  hydrostatický pohon hydrostatic drive mathematical model matematický model
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Technická diagnostika rotačných hydrostatických pohonov

  book

 4. Diagnostika rotačného hydrostatického pohonu
  Krchnár Jozef ; J0040  Pósa Imrich ; J0040 Stračár Karol ; J0040
  Riadenie tekutinových systémov 2009 : . s.68-75
  hydrostatic drive mathematical model hydrostatický pohon diagnostika
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Diagnostika rotačného hydrostatického pohonu
  Krchnár Jozef ; J0040  Pósa Imrich ; J0040 Stračár Karol ; J0040
  Hydraulika a pneumatika . Roč. 11, č. 1-2 (2009), s.28-32
  hydrostatický pohon programovací jazyk C hydrostatic drive Matlab - Simulink
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Motocykle a bicykle s hydrostatickým pohonom (Motorcycles and bicycles with hydrostatic drive) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Csonga Peter ; J0030  Prikkel Karol (xxx) ; J0040
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 42 s
  Hydrostatika hydrostatický prevod hydrostatický pohon hydrostatics hydrostatic transmission
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Návrh hydrostatického pohonu pojazdu mobilného stroja so sériove zaradenou mechanickou prevodov-kou [CD-ROM]
  Prostejovský Martin ; J  Krchnár Jozef (xxx) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 71 s
  hydrostatický pohon hydrostatic system
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Simulácia rotačného hydrostatického pohonu : Dizertačná práca na získanie vedecko-akademickej hodnosti "philosophiae doctor"
  Pósa Imrich ; J0040  Krchnár Jozef (Thesis advisor) ; J0040
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 136 s
  hydrostatický pohon simulácia
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 9. Prediction of hydrostatic drive´s volumetric losses using neural networks
  Pósa Imrich ; J0040  Krchnár Jozef ; J0040
  ERIN 2008. Education, Research, Innovation : . s.nestr.
  hydrostatický pohon neurónové siete hydrostatic drive neural networks
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Prediction of rotary hydrostatic drive´s volumetric losses
  Pósa Imrich ; J0040  Krchnár Jozef ; J0040 Stračár Karol ; J0040
  Proceedings of the 20th international conference on Hydraulics and Pneumatics : . s.315-322
  hydrostatický pohon predikcia hydrostatic drive prediction
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article