Search results

 1. Riadenie a vizualizácia technologického procesu chladenia v tepelnej elektrárni Vojany - EVO1
  Belko Tomáš  Kozák Štefan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007
  FEI ; . - 71 s
  kybernetika vizualizácia dát chladenie tepelné elektrárne
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Perspektívne dosahovanie emisných limitov na zdrojoch ENO : Diplomová práca
  Lacko Erich  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2005
  MTF ; . - 71 s príl (1 CD)
  inžinierstvo životného prostredia tepelné elektrárne
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Energeticko-palivový priemysel Tepláreň Zvolen : Diplomová práca
  Spáčová Ľubomíra  Wittlinger Viktor (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2002
  MTF ; . - 75 s abstr.
  tepelné elektrárne spaľovanie palív životné prostredie
  diplomová práca
  book

  book

 4. Combined production of heat and power (cogeneration) / Edit.: Sirchis,J
  Sirchis J (Compiler) 
  1.vyd.
  London : Elsevier Applied Science, 1990 . - 211 s
  ISBN 1-85166-524-2
  tepelné elektrárne výroba elektrickej energie
  zborník
  book

  book

 5. Nuclear systems 2 : Elements of Thermal hydraulic Design
  Todreas Neil E.  Kazimi Mujid S.
  Levittown : Taylor & Francis, 1989 . - 506 s
  ISBN 1-56032-079-6
  tepelné elektrárne atómová energia jadrová energia
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Elektrotechnické zariadenia tepelných a jadrových elektrární : Návody na laboratórne cvičenie
  Brutovský Emil ; J290  Švantner Miroslav ; J290
  2. vyd
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987 . - 157 s
  elektrická energia tepelné elektrárne jadrové elektrárne
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF5100
  book

  book

 7. Tepelné elektrárny a teplárny / [aut.] Kadrnožka,Jaroslav
  Kadrnožka Jaroslav 
  Praha : SNTL, 1984 . - 608 s
  tepelné elektrárne
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF5100
  book

  book