Search results

Records found: 55  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus20821^"
 1. Projekt leteckého laserového skenovania Slovenskej republiky a jeho využitie v manažmente ochrany archeologického dedičstva
  Leitmannová Katarína  Gálová Linda Lieskovský Tibor ; 010130 Bisták Peter Zachar Ján
  Geodetický a kartografický obzor : . Roč. 68 (110), č. 3 (2022), online, s. 53-68
  GIS LiDAR landscape archaeology archaeology
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Tvorba předindustriálních DEM : potenciál a dopady automatizovaného předzpracování LiDARových modelů krajiny pro archeologickou analýzu v GIS
  Novák David  Pružinec Filip ; 010130
  PPA XX/21 : . S. 26
  predindustriálne DEM priestorová archeológia GIS
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 3. Počítačová podpora v archeológii 2019
  Gálová Linda  Rášová Alexandra ; 010130
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 65, (107), č. 10 (2019), online, s. 248-250
  archeológia archaeology konferencia conference GIS GIS
  http://egako.eu/wp-content/uploads/2019/10/gako_2019_10.pdf
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  article

  article

 4. Spatial Techniques for Soil Erosion Estimation: Remote Sensing and GIS Approach / aut. Rupesh Jayaram Patil
  Patil Rupesh Jayaram 
  Cham: Springer, 2018 . - 81 s.
  ISBN 978-3-319-74285-4
  GIS data collection soil erosion modeling
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 5. Flood mapping for the Latorica river basin – hydraulic modelling in GIS environment
  Šoltész Andrej ; 010170  Kamel Ammar Hatem Baroková Dana ; 010170 Květon Radomil ; 010170
  Colloquium on Landscape Management 2016 : . S. 177-187
  floodplain analysis flood mapping GIS MIKE 11
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Probabilistic visibility analysis in GIS using digital elevation model "DMR-3.5"
  Rášová Alexandra ; 010130 
  Juniorstav 2015 : . CD-ROM, [8] s.
  visibility viditeľnosť digital terrain model digitálny model reliéfu GIS
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Modelovanie faktorov ovplyvňujúcich viditeľnosť v prostredí GIS
  Rášová Alexandra ; V130 
  Geomatika v projektech 2014 : . s. 28-29
  analýza viditeľnosti GIS GIS viditeľnosť viewshed analysis visibility
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Implementation of the selected principles of the fuzzy set theory into spatial database system and GIS
  Ďuračiová Renata ; V130 
  SGEM 2014. GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : . P. 627-634
  fuzzy množiny fuzzy sets GIS GIS modelovanie neistoty priestorová databáza spatial database SQL uncertainty modeling
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Aktuálne otázky modelovania a reprezentácie objektov v priestorových databázach
  Ďuračiová Renata ; V130 
  Technológie priestorového modelovania krajiny a objektov - prístupy a aplikácie : . CD-ROM, [12] s.
  GIS GIS kvalita priestorových dát priestorová databáza priestorové dátové typy spatial data quality spatial data type spatial database SQL
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Modelovanie neistoty digitálneho výškového modelu pre analýzy v GIS
  Rášová Alexandra ; V130 
  Technológie priestorového modelovania krajiny a objektov - prístupy a aplikácie : . CD ROM, [8] s.
  digital terrain model digitálny model reliéfu GIS GIS Monte Carlo method Monte Carlo metóda neistota uncertainty
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.