Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus21394^"
 1. ´And we are stuck in one place, Minister.´A study of evasiveness in replies to face-threatening questions in Slovak political interviews on scandals (A combined approach) / aut. Jana Lokajová
  Lokajová Jana ; 020920 
  Jazykovedný časopis : . Roč. 72, č. 2 (2021), s. 690 - 704
  útok CDA korupcia vyhýbavosť interview médiá metafora mužík škandály sociálna psychológia politický diskurz attack corruption evasiveness hedging metaphor media muzhik scandals social psychology political discourse
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Teória gatekeepingu : Jej vývoj a adaptácia na virtuálny svet / aut. Simona Mikušová, Frédérique Halászová ; rec. Hana Pravdová, Anna Sámelová
  Mikušová Simona  Halászová Frédérique Pravdová Hana (rec.) Sámelová Anna (rec.)
  1. vydanie
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019 . - 216 s.
  ISBN 978-80-223-4710-5
  médiá informácie a komunikácia elektronická komunikácia virtuálne prostredie prieskum informovanosti mediálna komunikácia mediálne prostriedky
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  book

  book

 3. Creative Communications : Epica Book 27. Advertising. Design. Media. PR. Digital / ed. Mark Tungate
  Tungate Mark (Editor) 
  1. vyd.
  Londyn : Epica Awards, 2014 . - 391 s.
  ISBN 978-1-4725-2845-2
  digitálny dizajn reklama mediálna kampaň advertising médiá
  obrazová publikácia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 4. Produkcia jedinečnosti -\\Výrazové prostriedky dizajnu, reklamy a médií\\vlastné jazyku súčasného sochárstva
  Galovič Gáspár Katarína ; A  Lukáč Milan (Thesis advisor) ; A0035
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  dizajn design design production objekt socha médiá reklama produkcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=45708
  dizertačná práca
  book

  book

 5. Záznamové médiá ako súčasť elektronického vzdelávania
  Lukáč Vladimír ; E  Stuchlíková Ľubica (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 49 s príl.
  flash flash Aplikovaná informatika záznamové zariadenia médiá elektronické vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62919
  diplomová práca
  book

  book

 6. Masmédiá a ich miesto v živote stredoškolákov
  Chmelárová Zuzana ; M220  Krištofiaková Lucia ; M220
  Média a vzdělávání 2009 : . s.45-47
  médiá mládež
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - skriptá
  (1) - článok
  article

  article

 7. Média a vzdělávání 2008 : Sborník recenzovaných příspevků mezinárodní vědecké elektronické konference
  Praha : Vysoká škola hotelová v Praze, 2008
  médiá vzdelávanie
  zborník (príspevkov)
  (5) - článok
  book

  book

 8. Média a vzdělávání 2007 : Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké elektronické konference
  Praha : Vysoká škola hotelová v Praze, 2007
  ISBN 978-80-86578-73-6
  médiá vzdelávanie
  https://www.media4u.cz/sbornikmeavz2007.pdf
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 9. Média : základní pojmy návrhy výroba
  Schellmann Bernhard  Gaida Peter Gläser Martin Kegel Thomas
  Praha : Sobotáles, 2004 . - 482 s
  ISBN 80-86706-06-0
  médiá reč telefónia tlačoviny internet rozhlas audiovizuálne pomôcky elektronické médiá CD DVD
  učebnica
  Média

  book

 10. Multimediácia : virtuálny znak a text
  Valček Peter 
  Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2002 . - 136 s
  ISBN 80-8061-149-1
  Virtuálny znak médiá
  brožúra
  book

  book