Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus21394^"
 1. ´And we are stuck in one place, Minister.´A study of evasiveness in replies to face-threatening questions in Slovak political interviews on scandals (A combined approach) / aut. Jana Lokajová
  Lokajová Jana ; 020920 
  Jazykovedný časopis : . Roč. 72, č. 2 (2021), s. 690 - 704
  útok CDA korupcia vyhýbavosť interview médiá metafora mužík škandály sociálna psychológia politický diskurz attack corruption evasiveness hedging metaphor media muzhik scandals social psychology political discourse
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Teória gatekeepingu : Jej vývoj a adaptácia na virtuálny svet / aut. Simona Mikušová, Frédérique Halászová ; rec. Hana Pravdová, Anna Sámelová
  Mikušová Simona  Halászová Frédérique Pravdová Hana (rec.) Sámelová Anna (rec.)
  1. vydanie
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019 . - 216 s.
  ISBN 978-80-223-4710-5
  médiá informácie a komunikácia elektronická komunikácia virtuálne prostredie prieskum informovanosti mediálna komunikácia mediálne prostriedky
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  book

  book

 3. Sila rozumu v bláznivej dobe : Manuál kritického myslenia / aut. Ján Markoš
  Markoš Ján 
  1. vyd.
  Bratislava N Press, s. r. o. 2019 . - 255 s.
  ISBN 978-80-99925-01-5
  kritické myslenie médiá internet sloboda prejavu sociálne siete manipulácia politológia reflexia
  https://obchod.dennikn.sk/show/123/sila-rozumu-ekniha
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  FIIT1000
  Sila rozumu v bláznivej dobe

  book

 4. Creative Communications : Epica Book 27. Advertising. Design. Media. PR. Digital / ed. Mark Tungate
  Tungate Mark (Editor) 
  1. vyd.
  Londyn : Epica Awards, 2014 . - 391 s.
  ISBN 978-1-4725-2845-2
  digitálny dizajn reklama mediálna kampaň advertising médiá
  obrazová publikácia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 5. Produkcia jedinečnosti -\\Výrazové prostriedky dizajnu, reklamy a médií\\vlastné jazyku súčasného sochárstva
  Galovič Gáspár Katarína ; A  Lukáč Milan (Thesis advisor) ; A0035
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  dizajn design design production objekt socha médiá reklama produkcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=45708
  dizertačná práca
  book

  book

 6. Záznamové médiá ako súčasť elektronického vzdelávania
  Lukáč Vladimír ; E  Stuchlíková Ľubica (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 49 s príl.
  flash flash Aplikovaná informatika záznamové zariadenia médiá elektronické vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62919
  diplomová práca
  book

  book

 7. Masmédiá a ich miesto v živote stredoškolákov
  Chmelárová Zuzana ; M220  Krištofiaková Lucia ; M220
  Média a vzdělávání 2009 : . s.45-47
  médiá mládež
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - skriptá
  (1) - článok
  article

  article

 8. Média a vzdělávání 2008 : Sborník recenzovaných příspevků mezinárodní vědecké elektronické konference
  Praha : Vysoká škola hotelová v Praze, 2008
  médiá vzdelávanie
  zborník (príspevkov)
  (5) - článok
  book

  book

 9. Média a vzdělávání 2007 : Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké elektronické konference
  Praha : Vysoká škola hotelová v Praze, 2007
  ISBN 978-80-86578-73-6
  médiá vzdelávanie
  https://www.media4u.cz/sbornikmeavz2007.pdf
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 10. Média : základní pojmy návrhy výroba
  Schellmann Bernhard  Gaida Peter Gläser Martin Kegel Thomas
  Praha : Sobotáles, 2004 . - 482 s
  ISBN 80-86706-06-0
  médiá reč telefónia tlačoviny internet rozhlas audiovizuálne pomôcky elektronické médiá CD DVD
  učebnica
  Média

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.