Search results

Records found: 158  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus21435^"
 1. Sálavé vykurovacie/chladiace systémy s tepelným čerpadlom
  Švarcová Eva ; 010290  Petráš Dušan ; 010290
  Obnoviteľné zdroje energie 2023 : . USB kľúč, s. 149-154
  sálavé vykurovanie sálavé chladenie tepelné čerpadlo
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. Modelový návrh prechodu na účinné CZT v tepelnom hospodárstve spoločnosti Veolia Energia Slovensko
  Mudrá Martina ; 010290 
  Vykurovanie 2023 : . USB kľúč, s. 167-173
  centralizované zásobovanie teplom tepelné čerpadlo kogeneračná jednotka tepelná energetika
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Problémy s hodnotením hluku tepelných čerpadiel
  Dlhý Dušan ; 010180  Petrák Peter ; 020030
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 12, č. 1 (2022), s. 20-23
  hluk meranie hluku tepelné čerpadlo
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Alternatívne zdroje energie v zdrojovej časti sústavy CZT
  Mudrá Martina ; 010290  Takács Ján ; 010290
  Správa budov : . Roč. 16, č. 4 (2022), s. 28-31
  sústava centralizovaného zásobovania teplom kogeneračná jednotka tepelné čerpadlo teplá voda
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. The impact of heat source renovation on apartment buildings
  Mudrá Martina ; 010290 
  Indoor Climate of Buildings 2022 : . USB kľúč, s. 238-243
  operatívna teplota simulácia plynový kotol tepelné čerpadlo
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Comparison of production and storage of cold using heat pump
  Kubica Matej ; 010290  Kalús Daniel ; 010290
  Juniorstav 2021 : . online, s. 739-744
  zásobník storage tepelné čerpadlo heat pump kapacita
  https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/2021/01/JUNIORSTAV-2021.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Verification of principles and comparison of different methods of cold distribution and accumulation using a heat pump
  Kalús Daniel ; 010290  Kubica Matej ; 010290
  Magyar Épületgépészet : . Vol. 70, no. 1-2 (2021), s. 25-29
  akumulácia tepelné čerpadlo heat pump accumulation cold chlad
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Optimalizácia výberu zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov
  Kurčová Mária ; 010290 
  Správa budov : . Roč. 15, č. 3 (2021), s. 46-48
  obnoviteľný zdroj energie tepelné čerpadlo renewable energy source heat pump
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Príklady energeticky efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energií v sústavách CZT
  Mudrá Martina ; 010290 
  Facility management 2021. Energetické úspory verzus zdravie a bezpečnosť : . USB kľúč, s. 99-107
  obnoviteľné zdroje energií centralizované zásobovanie teplom geotermálna energia biomasa tepelné čerpadlo
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Application of high-efficiency and renewable energy sources in a DH system
  Mudrá Martina ; 010290  Takács Ján ; 010290
  E-nova 2021/22 : . USB kľúč, s. 113-119
  centralizované zásobovanie teplom tepelné čerpadlo kogeneračná jednotka
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.