Search results

 1. Vliv provozu tepelných čerpadel na významnou renovaci bytového domu
  Skalíková Ingrida ; 010320  Füri Belo Skalík Lukáš ; 010290 Kurčová Mária ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 14, č. 4 (2020), s. 18-19
  tepelné čerpadlo renovace bytového domu heat pump renovation of an apartment building
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Koncepcia spätného získavania tepla z odpadovej vody termálnych kúpalísk s aplikáciou výmenníka tepla a tepelných čerpadiel
  Mudrá Martina ; 010290  Predajnianska Anna ; 010290 Takács Ján ; 010290
  Komplexná obnova bytových domov 2020. Bezpečnosť a zdravie v domácnostiach : . USB kľúč, s. 44-47
  rekuperácia výmenník tepla tepelné čerpadlo
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 3. Optimalizácia využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách
  Kurčová Mária ; 010290 
  Eurostav : . Roč. 26, č. 9 (2020), s. 22-25
  obnoviteľné zdroje energie tepelné čerpadlo renewable energy sources heat pump
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Vplyv prevádzky tepelných čerpadiel na obnovu bytového domu
  Füri Belo  Skalíková Ingrida ; 010290
  Vykurovanie 2020 : . CD-ROM, s. 181-184
  obnoviteľné zdroje energie tepelné čerpadlo potreba energie na vykurovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Experimentálne merania na konštrukčných modeloch kompaktnej stanice tepla s použitím obnoviteľných zdrojov energie
  Kubica Matej ; 010290 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 283-291
  akumulácia zdroj chladu kompaktná stanica tepelné čerpadlo
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Optimalizácia výroby tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energie
  Kurčová Mária ; 010290 
  Vykurovanie 2020 : . CD-ROM, s. 317-322
  obnoviteľné zdroje energie solárny kolektor tepelné čerpadlo renewable energy sources solar collector heat pump
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Hluk a tepelné čerpadlá
  Dlhý Dušan ; 010180  Petrák Peter ; 020030
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 10, mimoriadne číslo - november (2019), s. 26-31
  tepelné čerpadlo hluk
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Tepelné čerpadlá a možnosti ich využitia pre bytové domy
  Skalíková Ingrida ; 010290 
  Komplexná obnova bytových domov 2019. Energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov : . S. 42-45
  obnoviteľné zdroje energie tepelné čerpadlo návratnosť investície
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Alternatívne riešenia riadenia zdrojov tepla s využitím OZE
  Kurčová Mária ; 010290 
  Vykurovanie 2018 : . CD-ROM, s. 357-361
  vykurovanie tepelné čerpadlo solárny kolektor heating heat pump solar collector
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Prevádzkové podmienky tepelných čerpadiel v rodinných domoch
  Füri Belo ; 010290  Živner Lukáš Skalíková Ingrida ; 010290
  Vykurovanie 2018 : . CD-ROM, s. 231-236
  tepelné čerpadlo príprava teplej vody nZEB
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article