Search results

Records found: 30  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus2167^"
 1. Ekonomická analýza podniku / aut. Mária Homokyová, Jozef Sablik, Viktória Talnagiová
  Homokyová Mária ; 064000  Sablik Jozef Talnagiová Viktória
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2020 . - 98s.
  ISBN 978-80-8096-268-5
  ekonomická analýza výkonnosť podniku
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  ESK- E-scripts
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0200
  book

  book

 2. Organizational culture and performance / aut. Jaromíra Vaňová, Miroslava Mĺkva, Peter Szabó
  Vaňová Jaromíra ; 064000  Mĺkva Miroslava ; 064000 Szabó Peter ; 064000
  1. vyd.
  Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 . - 101 s.
  ISBN 978-80-7380-709-2
  výkonnosť podniku corporate culture Industrial productivity
  monografia
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF21000
  Organizational culture and performance

  book

 3. Vybrané faktory ovplyvňujúce udržateľnú výkonnosť podniku : súbor prác / aut. Miroslava Mĺkva
  Mĺkva Miroslava ; 064000 
  2015 . - 240 s.
  Habilitačná práca (doc.), STU MTF v Trnave 2015
  výkonnosť podniku
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy / aut. Dana Kubíčková, Irena Jindřichovská
  Kubíčková Dana  Jindřichovská Irena
  1. vyd.
  Praha C. H. Beck 2015 . - 368 s.
  ISBN 978-80-7400-538-1
  finančná analýza finančný manažment výkonnosť podniku hodnotový manažment
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy

  book

 5. Interkulturalita manažmentu ako faktor výkonnosti firmy : dizertačná práca
  Holeček Jaroslav ; M4000  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 14.07.2014 ; 199 . - 116s príl. + CD + autoreferát
  priemyselné manažérstvo Industrial Management interculturality enterprise performance vzdelávanie manažérov manažment výkonnosť podniku
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55056
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh zlepšenia systému odmeňovania zamestnancov vo väzbe na výkonnosť v podniku PROTHERM PRODUCTION s.r.o., Skalica
  Novák Jozef ; M  Gyurák Babeľová Zdenka (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 03.06.2014 ; 189 . - 63s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management výkonnosť podniku výkonnosť zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99262
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Meranie výkonnosti podniku prostredníctvom merania výkonnosti podnikových procesov
  Mĺkva Miroslava ; M4000 
  Fórum Manažéra . Č. 2 (2013), s.47-51
  výkonnosť podniku ukazovatele
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - článok
  article

  article

 8. Vplyv manažérstva kvality na výkonnosť podniku
  Jurek Tomáš ; J0070  Hekelová Edita (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises manažérstvo kvality výkonnosť podniku
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74402
  diplomová práca
  book

  book

 9. Závery a odporúčania z kritickej analýzy využívania BSC (Balanced Score Card) a HCS modelu 3E v podmienkach priemyselných podnikov v Slovenskej republike
  Kočanová Zuzana  Kaiserová Veronika (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  HCS model 3E HCS model 3E ergonómia výkonnosť podniku
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47343
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Význam riadenia pracovného výkonu pre výkonnosť firiem v podnikovej praxi = Importance of Labour Efficiency Management for Company Performance in Practice : Dizertačná práca
  Ilavský Martin ; M4000  Baran Dušan (Thesis advisor) ; C240
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 135 s príl.
  performance management riadenie výkonnosti výkonnosť podniku motivácia manažment
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.