Search results

 1. Calculation and optimization of the required heat demand for heating a restored apartment building in Madrid
  Ruhig Roman ; 010310 
  ATF 2017 : . USB kľúč, s. 197-202
  winter garden loggia renewal residential building primary energy heating Madrid
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Konzervácia historických prvkov aplikáciou zimných záhrad na fasáde bytového domu v Madride
  Ruhig Roman ; 010310 
  Architecture in Perspective 2017 : . S. 254-255
  loggia renewal residential building primary energy heating Madrid winter garden
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. The Influence of Thermal Bridges on the Energy Need for Heating after Renewal: A Case Study
  Menďan Rastislav ; V180  Pavčeková Monika ; V180
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 824, (2016), s. 307-314
  linear thermal transmittance energy need for heating renewal
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  (1) - dizertačná práca
  article

  article

 4. Renewal of panel residential houses from the point of view of energy criterion
  Gašparovičová Viera ; V180  Menďan Rastislav ; V180
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 71-74
  budova building energy need for heating obnova potreba tepla na vykurovanie renewal
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Influence of exact values of increase of thermal transmittance because of thermal bridges on energy need for heating of panel residential houses in original state and after renewal
  Menďan Rastislav ; V180 
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 108-111
  bytový dom obnova renewal residential house tepelný most thermal bridge
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Obnovy a rekonštrukcie vozoviek
  Bačová Katarína ; V120 
  Eurostav . Roč.20, č.7-8 (2014), s. 10-12
  obnova pavement reconstruction rekonštrukcia renewal vozovka
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 7. Kmeťovo námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
  Kalašová Kristína ; A  Kováč Bohumil (Thesis advisor) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 149
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design recreation revival renewal relax obnova
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82425 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=18B0B0AA43959DC6D954314321BD
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Obnova administratívnej budovy a bytového domu s využitím obnoviteľného zdroja energie
  Michaličková Simona ; V290  Takács Ján ; V290
  Komplexná obnova bytových domov 2013 : . s.157-160
  budova building heat source obnova renewal zdroj tepla
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Efektívne využitie GIS pre plány obnovy stokových sietí
  Štefanec Branislav ; V280  Sokáč Marek ; V280
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 7.bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, Podbanské, 25.-27.2011 . s.229-232
  GIS GIS obnova planning plánovanie renewal
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Rúry a materiály vhodné na obnovu kanalizačných stavieb
  Bronišová Monika ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 7.bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, Podbanské, 25.-27.2011 . s.341-349
  obnova pipe potrubia renewal sewage network stoková sieť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article