Search results

Records found: 110  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus21935^"
 1. Analýza dlhodobých etapových meraní zvislých posunov vodnej stavby Zemplínska Šírava
  Lukáč Štefan ; V140  Žák Milan
  Medzinárodná odborná konferencia o bezpečnosti vodných stavieb pri príležitosti 35.výročia činnosti technicko-bezpečnostného dohľadu.Bratislava,SR,12.-14.10.2010 . s.nestr.
  analysis analýza aspektovo-orientovaná processing spracovanie vertical movement zvislý posun
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Návrh opatrení na zlepšenie využitia nástrojov marketingového mixu v spoločnosti KOMANDOR Slovensko, a.s.
  Voleková Eva  Ostružlíková Angelika (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  marketing firma konkurencia analýza aspektovo-orientovaná e-marketing competition marketing analysis e-marketing
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27160
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie vo výrobnom procese v podniku SUBTIL Slovakia, s.r.o.
  Báto Róbert  Gyurák Babeľová Zdenka (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  motivácia pracovná motivácia výrobný proces motivation analysis analýza aspektovo-orientovaná
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=26709
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Hodnotenie výkonnosti a spoľahlivosti sústavy nezávislých automatov
  Kollár Andrej  Nánási Tibor (Thesis advisor) ; M2000
  STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010
  MTF ;
  systém spoľahlivosť analýza aspektovo-orientovaná reliability analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58635
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Analýza odpadových vôd v Lindström, s.r.o. Trnava
  Kollárová Mária  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  analýza aspektovo-orientovaná waste water analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75558
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Kvalita školy
  Sysel Štefan  Kaššáková Viera (Thesis advisor) ; M240
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  quality education analýza aspektovo-orientovaná vzdelávanie analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54804
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh aplikácie prieskumu trhu v diferencovanom trhovom prostredí
  Remenár Július  Prajová Vanesa (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  trh marketing prieskum zákazník podnik analýza aspektovo-orientovaná marketing analysis Research customer
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46941
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Mikroštruktúrne hodnotenie stupňa deformácie pri dvojstupňovom ťahaní rúry z ocele STN 411523
  Novák Michal ; M1000  Martinkovič Maroš (Thesis advisor) ; M130
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  oceľ stereologická metalografia analysis microstructure steel mikroštruktúra analýza aspektovo-orientovaná
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74940
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Analýza rizík v stolárskej dielni : Diplomová práca
  Cerovský Martin  Tureková Ivana (Thesis advisor) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  riziko analýza aspektovo-orientovaná brúsenie analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75580
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Metóda FMEA a jej úloha v analýze a riadení rizík
  Tkáčová Michaela  Kuracina Richard (Thesis advisor) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  analysis analýza aspektovo-orientovaná aplikácia FMEA
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47094
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book