Search results

 1. Experimental modelling and control of a tower crane / aut. Romana Čápková, Alena Kozáková
  Čápková Romana ; 030400  Kozáková Alena ; 030400
  Process Control 2019 : . S. 97-101
  tower crane trolley position angular displacement payload oscillations modelling control PID
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8815327
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Influence of component position on the table during angular robot machining on accuracy in automated systems / aut. Martina Kusá, Jozef Bárta, Miriam Matúšová, Erika Hrušková, Marcela Bučányová
  Kusá Martina ; 063800  Bárta Jozef ; 063700 Matúšová Miriam ; 063800 Hrušková Erika ; 063000 Bučányová Marcela ; 063800
  Innovations 2017 [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s. 179-182
  system position Machining
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Matlab based interactive model of a position servo drive / aut. Igor Bélai, Mikuláš Huba
  Bélai Igor ; 030400  Huba Mikuláš ; 030400
  IFAC-PapersOnLine : . Vol. 49, No. 6 (2016), s. 297-302
  simulation model electric drive position cascade control observer feedforward
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896316303998
  článok z periodika
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Impact of machined workpiece position in workspace on precision of manufacturing using an angular robot / aut. Martina Kusá, Jozef Bárta
  Kusá Martina ; 063800  Bárta Jozef ; 063700
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 24, no. 38 (2016), s. 43-50
  robot Machining position
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/38/7_Kusa.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Určovanie polohy vo vnútorných priestoroch použitím technológie RFID
  Ilkovičová Ľubica ; V140 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 175-181
  RFID indoor environment position
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Different approaches to weighted voting systems based on preferential positions
  Bystrický Róbert 
  Kybernetika . Vol. 48, No. 3 (2012), s.536-549
  position
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 7. Návrh hardvéru a softvéru pre riadenie pohonných jednotiek jednoduchého robota
  Mendel Mário ; J  Šulko Miroslav (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics control position feedback riadenie poloha návrh softvéru
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73699
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Motion model application in manipulation device design
  Tolnay Marián ; J0070  Bednár Tomáš ; J0070 Bachratý Michal ; J0070
  OPTIROB 2008. Optimization of the robots and manipulators : . s.289-291
  operating place position orientation
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Analýza zásad voľby zariadení pre medzioperačnú dopravu a manipuláciu. (The analysis of the principles of the choice of the machines for the buffering transfer and the manipulation) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Bednár Tomáš ; J120  Tolnay Marián (xxx) ; J120
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 75 s
  manipulačný problém výber zariadení obslužné miesto orientácia poloha handling problem selection machines operating place position orientation
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Digitálne hranice zastavaného územia obcí na Slovensku
  Hudecová Ľubica ; V210  Hájek Milan Piroha Lukáš
  Geoinformatizácia kartografie : . s.227-236
  boundaries cadastral districts hranice katastrálne územie poloha position
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article