Search results

 1. Assembly nest versus synchronous lines / aut. Štefan Václav, T Zaborowski
  Václav Štefan ; 063600  Zaborowski T.
  Studia i materialy . Roč. 39, č. 1 (2019), s. 57-63
  mechanical assembly nest automated assembly nest assembly line
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Modernizácia a optimalizácia montážnej linky NCV3
  Cagala Miroslav ; M  Holubek Radovan (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2014 ; Degree program : 179 . - 56s CD
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems industrial robot assembly assembly line montáž montážna linka priemyselný robot
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93135
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Inovácia linky pre montáž automobilových dielov
  Sedláček Martin ; M  Kleinedler Peter (Thesis advisor) ; M250
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 174 . - 50s 2CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies assembly line assembly innovation montáž inovácia modelovanie montážna linka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87668
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zefektívnenie prípravy materiálu k montážnym linkám pre výrobu PKW spojok v podniku ZF SACHS Slovakia, a.s., závod Levice
  Rumpel Radislav ; M  Makyšová Helena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management assembly line skladové hospodárstvo montážna linka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79031
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Koncepčný návrh linky pre montáž napínacej kladky
  Paták Tomáš ; J  Schrek Alexander (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Processes and Materials assembly line assembly montážna linka montáž strojárske technológie a materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94822
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Zefektívnenie strojov montážnej linky výroby úplných spojkových lamiel v ZF Sachs Slovakia a.s.
  Bordánová Martina ; M  Pecháček František (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems assembly line technologický postup montážna linka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90837
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Vytvorenie a implementácia riadiaceho programu pre pracovisko s riadením S7-1200
  Nyigri Norbert  Škulavík Tomáš (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  MTF ;
  assembly line testovanie softvéru
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103243
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh zefektívnenia montážnych procesov a ergonómie na montážnom pracovisku v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia a. s.
  Rakús Lukáš  Kňažík Marek (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 101 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management assembly ergonomics assembly line ergonómia montážna linka montáž
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80174
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Racionalizácia výroby a montáže garážového systému
  Doboš Daniel  Václav Štefan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012
  MTF ; . - 76 s príl
  obrábanie a montáž Machining and Assembly assembly line montážna linka montáž
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79998
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zavedenie princípov JIT (Kanban) pri plánovaní a riadení výrobných procesov v podniku RONSON PLASTICS s. r. o., Myjava : Bakalárska práca
  Foltín Peter  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 62 s., CD-ROM
  kanban karta montážna linka zásoba kanban materiálový tok kanban material flow assembly line stock priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62047
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book