Search results

 1. Hydraulická abeceda : teoretická časť
  Šoltész Andrej ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Čubanová Lea ; 010170 (rec.) Kelčík Stanislav (rec.) Gomboš Milan
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2020 . - 239 s.
  ISBN 978-80-227-5055-4
  podzemná voda hydraulika pórovité (medzizrnové) prostredie zvodnená vrstva (zvodnenec) filtrácia (priesak)
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2100
  book

  book

 2. Moving heavy loads in construction industries
  Zimmer Stefan  Joss Beat Paulík Peter ; 010110
  Betonárske dni 2018 : . S. 49-52
  construction hydraulic hydraulic lifting bridges stavebníctvo hydraulika zdvíhanie bridges
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Experimentálne merania tlakových pomerov vo výškovom objekte
  Derzsi István ; 010290  Takács Ján ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 26, č. 5 (2018), s. 30-32
  hydraulika tlakové diagramy hydraulické vyregulovanie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Thermal and hydraulic analysis of high-rise buildings
  Derzsi István ; 010290  Takács Ján ; 010290 Szánthó Zoltán Stutterecker Werner
  Magyar Épületgépészet : . Vol. 67, no. 3 (2018), s. 25-30
  hydraulika tlakový diagram účinný vztlak
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Hydraulické vyregulovanie výškových budov
  Derzsi István ; 010290  Takács Ján ; 010290
  Meranie a rozpočítanie tepla 2017 : . CD-ROM, s. 121-128
  hydraulika vyregulovanie čerpadlo
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Tlakové pomery vo vykurovacej sústave výškového objektu
  Derzsi István ; 010290 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 477-483
  hydraulika tlakové straty výšková budova
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Analýza sálavého vykurovacieho systému vo výškovom objekte
  Derzsi István ; 010290 
  Juniorstav 2017 : . USB kľúč, [7] s.
  odovzdávanie tepla tepelný komfort hydraulika
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Vplyv kvantitatívnej regulácie na obehové čerpadlá a na vnútorný komfort výškového objektu
  Derzsi István ; 010290 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 573-579
  hydraulika obehové čerpadlo regulácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Hydraulika podzemnej vody
  Kamenský Jozef  Šoltész Andrej ; 010170 Baroková Dana ; 010170 Gomboš Milan (rec.) Burger František (rec.)
  2. dopl. a preprac. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016 . - 156 s.
  ISBN 978-80-227-4657-1
  hydraulika podzemná voda prúdenie podzemnej vody
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF7120
  Hydraulika podzemnej vody

  book

 10. Hydraulika vodovodov a hygiena pitnej vody / aut. Mária Miklós Eördöghné
  Eördöghné Mária Miklós 
  Sanhyga 2015 : . S. 63-68
  vodovody hydraulika pitná voda
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article