Search results

Records found: 68  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus22561^"
 1. Skúmanie účinnosti technológie magnetokinetického odvlhčovania po jej nasadení na pamiatkovo chránenej budove
  Šťastný Patrik ; 010270 
  Buildustry : . Roč. 6, č. 1 (2022), online, s. 56-62
  sanácia magnetokinéza bezdrôtové odvlhčovanie
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2022/06/Buildustry-2022_1-WEB.pdf
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Aplikácia invazívnej protivlhkostnej technológie z pohľadu udržateľnosti historických stavieb
  Šťastný Patrik ; 010270 
  Mladá veda : . Roč. 10, č. 3 (2022), online, s. 44-48
  sanácia stúpajúca vlhkosť dodatočné nepriepustné vrstvy
  https://www.mladaveda.sk/casopisy/2022/03/03_2022_05.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Analýza miery zavlhnutia a zasolenia historickej konštrukcie pred a po aplikácii sanačných opatrení
  Šťastný Patrik ; 010270  Ďubek Marek ; 010270
  Almanach znalca . Roč. 22, č. 1 (2022), CD-ROM, s. 21-25
  technológia podrezávania zasolenie historických konštrukcií sanácia stúpajúca vlhkosť
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Vyhodnotenie miery účinnosti technológie prevetrávaných podláh
  Michalisková Simona ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 341-347
  sanácia odvetrávací systém vzduchová dutina vlhkosť protivlhkostná analýza
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Účinnosť magnetokinetických metód pri sanácii historických konštrukcií
  Šťastný Patrik ; 010270 
  Juniorstav 2021 : . online, s. 133-138
  protivlhkostná analýza vlnová elektroosmóza magnetokinetická metóda sanácia stúpajúca vlhkosť
  https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/2021/01/JUNIORSTAV-2021.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Zhodnotenie technického stavu a návrh sanačných zásahov pri obnove národnej kultúrnej pamiatky
  Šťastný Patrik ; 010270 
  Mladá veda . Roč. 9, č. 2 (2021), online, s. 43-54
  technický stav stúpajúca vlhkosť sanácia
  https://www.mladaveda.sk/casopisy/2021/02/02_2021_04.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Sanácia železobetónovej nosnej konštrukcie panelovej budovy po požiari
  Hollý Ivan ; 010110  Abrahoim Iyad ; 010110 Ondák Adrián ; 010110
  Buildustry . Roč. 5, č. 2 (2021), CD-ROM, s. 189-195
  panelové budovy sanácia zaťaženie požiarom panel buildings remediation fire load
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2021/12/Buildustry-2_2021_Final_WEB.pdf
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Sanácia vlhkého muriva pomocou technológie odvetrávania podláh
  Michalisková Simona ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 360-365
  sanácia odvetrávací systém vzduchová dutina vlhkosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Zhodnotenie miery účinnosti technológie bezdrôtového odvlhčovania
  Šťastný Patrik ; 010270 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 124-130
  magnetokinéza vlnová elektroosmóza sanácia protivlhkostná analýza účinnosť sanačného zásahu
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Posúdenie použitia technológie podrezávania pri historických konštrukciách
  Šťastný Patrik ; 010270 
  Juniorstav 2020 : . USB kľúč, s. 121-125
  technológia podrezávania sanácia vlhkosť historické konštrukcie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.