Search results

 1. Dielectric properties of synthetic ZnO nanoparticles in THz region / aut. Daniel Furka, Samuel Furka, Marián Janek
  Furka Daniel  Furka Samuel Janek Marián ; 042110
  8th Mid-European Clay Conference, July 4-8, 2016, Košice, Slovakia : . online, s. 115
  ZnO nanočastice dielektrické vlastnosti terahertzová spektroskopia s časovým rozlíšením
  https://mecc2016.sav.sk/images/doc/MECC_2016_Book%20of%20abstracts.pdf
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 2. Modelovanie dielektrických vlastností biologických objektov v rádiofrekvenčnom pásme
  Sedláček Martin ; E  Cocherová Elena (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 67 s CD-ROOM
  Radioelectronics electromagnetic radiation parametrický model dielektrické vlastnosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81890
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Elektrické a dielektrické vlastnosti kopolyméru etylénvinylacetátu : Diplomová práca
  Filipeje Jozef  Kubliha Marian (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 64 s., CD-ROM
  dielektrické vlastnosti spracovanie a aplikácia nekovov Processing and Application of Non-Metals
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75377
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vlastnosti káblových systémov v extrémnych podmienkach
  Kovačič Michal ; E  Váry Michal (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 54 s
  dielektrické vlastnosti Fyzikálne inžinierstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61502
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Sledovanie vplyvu zloženia kaučukovej zmesi na báze styrén-butadiénu na proces vulkanizácie pomocou elektrických a dielektrických metód = Monitoring of the influence of rubber compounds based on styrene-butadiene on the process of vulcanization using electrical and dielectric methods : Diplomová práca
  Kresan Pavol  Kubliha Marian (xxx) ; M1000 Bošák Ondrej (Consultant) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 94 s 1 CD-ROM
  kaučuk elektrické vlastnosti dielektrické vlastnosti vulkanizácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Dielektrické vlastnosti čadičovej keramiky = Dielectric properties of basalt ceramic : Bakalárska práca
  Pienčák Miroslav  Riedlmajer Robert (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 54 s 1 CD-ROM
  keramika dielektrické vlastnosti čadič
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Možnosti elektrických meraní pri určovaní vybraných optických vlastností chalkogénnych skiel = Resources of electrical measures by taking chosed optical properties of chalcogenic glasses : Bakalárska práca
  Lipan Rastislav  Kalužný Ján (xxx) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 39 s 1 CD-ROM
  chalkogénne sklá polovodiče dielektrické vlastnosti optické vlastnosti polovodičov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Sledovanie degradácie PVC pomocou elektrických metód = Monitoring of degradation PVC through the electric methods : Bakalárska práca
  Sandtner Jaroslav  Kubliha Marian (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 57 s 1 CD-ROM
  PVC elektrické vlastnosti dielektrické vlastnosti
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Analysis of Mechanically Induced Processes in the Langmuir Film
  Weis Martin ; E150  Vajda Ján ; E060
  Applied Surface Science . Vol. 254 (2008), s.3093-3099
  Langmuir-Blodgettovej vrstvy monovrstvy dielektrické vlastnosti
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 10. Sledovanie stupňa zosieťovania pri procese vulkanizácie kaučukovej zmesi pomocou elektrických a dielektrických metód : Diplomová práca
  Petrovič Marcel  Kubliha Marian (xxx) ; M1000 Bošák Ondrej (Consultant) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 80 s 1 CD-ROM
  kaučuk vulkanizácia elektrické vlastnosti dielektrické vlastnosti
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book