Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus2334^"
 1. Výuka geotechniky na Stavebnej fakulte STU v Bratislave
  Kopecký Miloslav ; 010150 
  Geotechnika 2020 . USB kľúč, [6] s.
  bakalárske štúdium inžinierske štúdium doktorandské štúdium štátne záverečné skúšky
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. Mathematical competencies for Engineers / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  Creativity, innovation and entrepreneurship for engineering education excellence : . S. 1379-1385, CD ROM
  matematika inžinierske štúdium
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Výuka geotechniky na Stavebnej fakulte STU v Bratislave
  Slávik Ivan ; 010150 
  Geotechnika 2018 : . CD-ROM, [6] s.
  bakalárske štúdium inžinierske štúdium doktorandské štúdium štátne záverečné skúšky
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 4. Výuka geotechniky na Stavebnej fakulte STU v Bratislave
  Slávik Ivan ; V150 
  Geotechnika - Geotechnics 2012. Konštrukcie,technológie a riziká. : . s.17-20
  bakalárske štúdium inžinierske štúdium
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Funkcia humanitných predmetov v inžinierskom štúdiu. The function of humanities arts in engineering education
  Driensky Dušan ; M220 
  CO-MAT-TECH 2001 : . s.477-480
  inžinierske štúdium
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Humanizácia inžinierskeho štúdia na prahu 21.storočia. Die humanisierung des ingennierstudiums am anfang des 21.jahrhunderts
  Driensky Dušan ; M220 
  CO-MAT-TECH 2000 : . s.21-24
  humanizácia inžinierske štúdium
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Postavenie didaktiky v inžinierskom technickom štúdiu
  Driensky Dušan ; M220 
  Niektoré aspekty prípravy inžinierov pre 21.storočie : . s.4-8
  didaktika inžinierske štúdium
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Funkcia fyziky v inžinierskom štúdiu
  Driensky Dušan ; M220 
  Funkcia prírodných disciplín vo vzdelávaní inžinierov : . s.4-8
  fyzika inžinierske štúdium
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article

 9. Tendencie vývoja inžinierskeho štúdia
  Turňa Milan ; M3000 
  Manažérske aspekty prosperity : . s.3-7
  inžinierske štúdium
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article

 10. Didaktické aspekty uplatnenia fyziky v inžinierskom štúdiu
  Driensky Dušan ; M220 
  Náplň a poslanie fyziky na bakalárskom štúdiu na vysokých školách technických na Slovensku : . s.9-17
  inžinierske štúdium fyzika
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.