Search results

Records found: 20  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus23446^"
 1. Hydroinformatika 1. časť : simulácia procesov prúdenia povrchovej vody v otvorených korytách a cez vodohospodárske objekty [elektronický zdroj]
  Květon Radomil ; V170  Orfánus Martin ; V170 Kamenský Jozef (rec.) Bačík Martin (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - online, 202 s. CD-ROM
  ISBN 978-80-227-4468-3
  hydroinformatika otvorené korytá simulácia a modelovanie vodohospodárske objekty
  http://www.svf.stuba.sk/docs//dokumenty/skripta/hydroinformatika_1.pdf
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3000
  book

  book

 2. Využívanie trojrozmerných CFD simulačných nástrojov pre účely základného výskumu hydrotechnických objektov
  Orfánus Martin ; V170 
  Inovatívne informačno-komunikačné technológie vo vodnom hospodárstve : . s.165-176
  dynamika tekutín fluid dynamics simulácia a modelovanie simulation models three dimensional mathematical modeling trojrozmerné matematické modelovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Modelování a simulace komplexních systémů : jak lépe rozumět světu
  Pelánek Radek 
  1. vyd.
  Brno : Masarykova univerzita, 2011 . - 233 s
  ISBN 978-80-210-5318-2
  simulácia a modelovanie komplexné informačné systémy metódy modelovania
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  Modelování a simulace komplexních systémů

  book

 4. Simulácie fotovoltaických solárnych článkov
  Fecko Michal ; E  Gašpierik Pavol (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 42 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics solárne články fotovoltické články simulácia a modelovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56515
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Simulácia komunikačného systému OFDM v prostredí mobilného kanála
  Masaryk Pavol ; E  Páleník Tomáš (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 49 s
  Telekomunikácie Telecommunications komunikačné systémy simulácia a modelovanie mobilné komunikačné systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68615
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Simulovaný priemyselný regulátor UDC3300
  Balogh Szabolcs ; E  Körösi Ladislav (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - nestr
  priemyselná informatika Industrial Informatics simulation simulácia a modelovanie regulátory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50568
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Realizácia fyzikálneho modelu PN priechodu v prostredí C++/java
  Firák Juraj ; E  Gallo Ondrej (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 38 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics aproximácia simulácia a modelovanie simulácia a verifikácia testov simulácia procesov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56377
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Analýza stavebných procesov z hľadiska ich modelovania
  Hulínová Zdenka ; V270 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011 . - 93 s
  ISBN 978-80-227-3474-5
  modeling simulation models modelovanie simulácia a modelovanie
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF4100
  book

  book

 9. Počítačová simulácia špecifických učební z pohľadu priestorovej akustiky
  Tomašovič Peter ; V180 
  Material - Acoustics - Place 2010 : . s.145-150
  acoustics akustika akustika priestorová simulácia a modelovanie simulations
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 10. Simulácie energií a vnútorného prostredia v renovovanej budove základnej školy
  Hraška Jozef ; V180 
  Navrhovanie, príprava a realizácia stavieb : . s.93-98
  building simulation energia energy indoor environment simulácia a modelovanie vnútorné prostredie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.