Search results

 1. Súčasné zastúpenie jednotlivých generácií zamestnancov na trhu práce v Slovenskej republike / aut. Petra Urbanovičová, Miloš Čambál, Zdenka Gyurák Babeľová, Martin Fero
  Urbanovičová Petra ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 Fero Martin ; 060100
  Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : . S. 217-223
  generácia zamestnancov podnik trh práce
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=8&SID=C3oPJpt2siNVoB6TV9a&page=1&doc=1
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Rebríčku škôl podľa záujmu firiem dominujú technické školy Firmy znižujú nároky na absolventov, rastie počet novoprijatých vysokoškolákov / aut. Tomáš Nejedlý
  Nejedlý Tomáš  . - s. 3-5
  Trend : . 27, Trend špeciál/Október (2017), s.
  trh práce vysoké školy
  článok z periodika
  article

  article

 3. Návrh opatrení na riešenie problémov seniorov v podniku REA SLOVTEAM, spol. s r.o.
  Matonok Lenka ; M  Szabó Peter (Thesis advisor) ; M8700
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 49s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant education personnel management vzdelávanie trh práce nezamestnanosť personálny manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79272
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Požiadavky na absolventov SOŠ a ich uplatnenie v praxi
  Lizancová Lucia  Strakoš Jozef (Thesis advisor) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 80 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects trh práce kompetencie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80836
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Analýza uplatnenia absolventov stredných odborných škôl
  Petíková Katarína ; M  Mrvová Ľubica (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 68 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects educational system graduate trh práce vzdelávací systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80992
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Uplatnenie absolventov na trhu práce
  Sénáši Peter ; M  Cyrus Pavel (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 64 s
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects analýza trh práce nezamestnanosť absolventi
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85304
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Analýza vývoja nezamestnanosti v okrese Púchov : Bakalárska práca
  Bobák Ján  Lekárová Lucia (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 68 s., CD-ROM
  sociálna politika nezamestnanosť trh práce uchádzač o zamestnanie personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47349
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Získavanie zamestnancov spoločnosťou verzus personálnou agentúrou
  Hrablik Martin ; M4000  Černá Ľubica ; M4000
  Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie : . s.342-346
  agentúra trh práce
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Analýza uplatnenia absolventov stredných odborných škôl v myjavskom regióne : Diplomová práca
  Černáková Erika  Bednáriková Mária (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 80 s., CD-ROM
  graduate trh práce nezamestnanosť učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67368
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Uplatnenie absolventov na trhu práce : Diplomová práca
  Čechvalová Alena  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 71 s., CD-ROM
  graduate nezamestnanosť trh práce učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67705
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book