Search results

Records found: 39  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus2369^"
 1. Súčasné zastúpenie jednotlivých generácií zamestnancov na trhu práce v Slovenskej republike / aut. Petra Urbanovičová, Miloš Čambál, Zdenka Gyurák Babeľová, Martin Fero
  Urbanovičová Petra ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 Fero Martin ; 060100
  Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : . S. 217-223
  generácia zamestnancov podnik trh práce
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=8&SID=C3oPJpt2siNVoB6TV9a&page=1&doc=1
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Rebríčku škôl podľa záujmu firiem dominujú technické školy Firmy znižujú nároky na absolventov, rastie počet novoprijatých vysokoškolákov / aut. Tomáš Nejedlý
  Nejedlý Tomáš  . - s. 3-5
  Trend : . 27, Trend špeciál/Október (2017), s.
  trh práce vysoké školy
  článok z periodika
  article

  article

 3. (S)ladíme s Kašparem aneb Příklady vstřícných firemních opatření
  1. vyd.
  Liberec Centrum Kašpar 2013 . - 32 s.
  ISBN 978-80-905552-2-8
  personálne poradenstvo trh práce
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1010
  (S)ladíme s Kašparem aneb Příklady vstřícných firemních opatření

  book

 4. Požiadavky na absolventov SOŠ a ich uplatnenie v praxi
  Lizancová Lucia  Strakoš Jozef (Thesis advisor) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 80 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects trh práce kompetencie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80836
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Analýza uplatnenia absolventov stredných odborných škôl
  Petíková Katarína ; M  Mrvová Ľubica (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 68 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects educational system graduate trh práce vzdelávací systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80992
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na riešenie problémov seniorov v podniku REA SLOVTEAM, spol. s r.o.
  Matonok Lenka ; M  Szabó Peter (Thesis advisor) ; M8700
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 49s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant education personnel management vzdelávanie trh práce nezamestnanosť personálny manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79272
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Uplatnenie absolventov na trhu práce
  Sénáši Peter ; M  Cyrus Pavel (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 64 s
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects analýza trh práce nezamestnanosť absolventi
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85304
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrhy na riešenie problému nezamestnanosti v zariadení Jazmín, n. o. v Handlovej : Bakalárska práca
  Kulichová Eliška  Bednáriková Mária (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 55 s., CD-ROM
  labour market trh práce nezamestnanosť personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57723
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Transfer znalostí z univerzity do praxe
  Zúbková Mária ; R2020  Orosiová Katarína ; R2020
  Nehnuteľnosti a bývanie . Roč. 6, č. 1 (2011), s.36-48
  knowledge transfer labour market practice prax transfer poznatkov trh práce
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Analýza vývoja nezamestnanosti v okrese Púchov : Bakalárska práca
  Bobák Ján  Lekárová Lucia (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 68 s., CD-ROM
  sociálna politika nezamestnanosť trh práce uchádzač o zamestnanie personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47349
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book