Search results

 1. Prototype of a continuous pressure closure in a steam drying process / aut. Juraj Ondruška, Ľubomír Šooš, Jozef Bábics, Iveta Onderová, Jerzy Chojnacki
  Ondruška Juraj ; 020070  Šooš Ľubomír ; 020070 Bábics Jozef ; 020070 Onderová Iveta ; 020070 Chojnacki Jerzy
  Waste Forum [elektronický zdroj] : . Roč. 2017, č. 5 (2017), s. 511-518, online
  briquetting compacting pressure kaly, odpady, bioplyn, biomasa para
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85042038730&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ondruska+j&st2=&sid=135504f8296f9b704c78cad533345f06&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28ondruska+j%29&relpos=10&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 2. Kaly a odpady 2008
  Bodík Igor ; C6290  Hutňan Miroslav ; C6290
  Asociácia čistiarenských expertov SR, 2008 . - 1-216
  ISBN 978-80-89088-62-1
  kaly, odpady, bioplyn, biomasa
  XXX
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  book

  book