Search results

 1. Spektrálna analýza pravouhlej odkaľovacej nádrže
  Uhlířová Lenka ; 010250 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 54-59
  betónové nádrže dynamická analýza experimentálne vlastné tvary spektrum odozvy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Dynamic analysis of a cylindrical tank
  Baláž Ľubomír ; V250  Jendželovský Norbert ; V250
  Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering DYN-WIND 2014 : . S. 16-20
  ANSYS ANSYS circular tank dynamic analysis dynamická analýza nádrže valcové
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Response of Masts of Power Lines to Wind Load
  Marton Pavol ; V250 
  Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering DYN-WIND 2014 : . S. 187-192
  dynamic analysis dynamická analýza mast stožiare wind load zaťaženie vetrom
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Staticko dynamická analýzy výškovej budovy
  Šenkár Martin ; V  Šoltész Július (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 945
  Structures of Buildings dynamic analysis statická analýza výšková budova dynamická analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100418
  diplomová práca
  book

  book

 5. Staticko-dynamická analýza výškovej budovy
  Valašík Adrián ; V  Ivánková Oľga (Thesis advisor) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 945
  Structures of Buildings wind load dynamic analysis deformácie seizmicita zaťaženie vetrom statická analýza dynamická analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100732
  diplomová práca
  book

  book

 6. Nosná konštrukcia vysokej budovy polyfunkčného komplexu
  Martiš Jaroslav ; V  Gramblička Štefan (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 945
  Structures of Buildings flat slab structural analysis polyfunkčný komplex dynamická analýza statická analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104531
  diplomová práca
  book

  book

 7. Analýza operačnej pamäte s cieľom odhalenia neznámeho kódu : dát. obhaj. 3.12.2014, č. ved. odb. 9-2-9
  Balogh Štefan ; E050  Zajac Pavol (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 03.12.2014 ; Degree program : 440 . - 135 s + príl., DVD
  Aplikovaná informatika Applied Informatics dynamic analysis forensic analysis dynamická analýza forenzná analýza informačná bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63944
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Dynamická analýza železobetónovej valcovej nádrže
  Jendželovský Norbert ; V250  Baláž Ľubomír ; V250
  22nd SVSFEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2014 : . online, s. 87-95
  ANSYS ANSYS circular tank dynamic analysis dynamická analýza nádrže valcové
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Response of Layered Plates to Wind Load
  Marton Pavol ; V250 
  Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering DYN-WIND 2014 : . S. 181-186
  dynamic analysis dynamická analýza multilayer structure vrstevnatá konštrukcia wind load zaťaženie vetrom
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Monitorovanie mostov pomocou nedeštruktívnych dynamických meraní
  Fábry Michal ; V190  Venglár Michal ; V250 Ároch Rudolf ; V190 Živner Tomáš ; V190 Sokol Milan ; V250
  Oceľ, drevo, betón, sklo a ich kombinácie v moderných konštrukciách : . CD-ROM, [5] s.
  dynamic analysis dynamická analýza dynamické meranie dynamic measurement
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article