Search results

Records found: 95  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus24^"
 1. Liate elektrotechnické materiály
  Antal Adrián ; M  Šuba Roland (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012 . - 51s CD ROM
  výrobné technológie Production Technologies electrical conductivity izolanty polovodiče vodiče elektrická vodivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62163
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Electronic Device Architectures Nano-CMOS Era : From Ultimate CMOS Scaling to Beyond CMOS Devices
  Deleonibus Simon 
  2.ed.
  Singapore : Pan Stanford Publishing, 2009 . - 425 s
  ISBN 978-981-4241-28-1
  CMOS integrované obvody polovodiče
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Application of spreading resistence profiling for monitoring of semiconductor technological processes = Využitie metódy rozptylového odporu na monitorovanie technologických procesov polovodičovej výroby : Dát. obhaj. 25.02.2010, č. ved. odb. 26-13-9
  Kuruc Marián  Hulényi Ladislav (Thesis advisor) ; E210 Kinder Rudolf (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 120 s
  elektronika rozptylový odpor technologické procesy monitorovanie procesov polovodiče
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Interaktívna multimediálna aplikácia pre meranie na polovodičoch (návody na cvičenia) = Interactiv multimedia application for semiconductor measurement (Practise directions) : Bakalárska práca
  Schmidt Jozef  Vragaš Stanislav (xxx) ; M1000 Tanuška Pavol (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 43 s 1 CD-ROM
  multimediálna aplikácia polovodiče flash
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Možnosti elektrických meraní pri určovaní vybraných optických vlastností chalkogénnych skiel = Resources of electrical measures by taking chosed optical properties of chalcogenic glasses : Bakalárska práca
  Lipan Rastislav  Kalužný Ján (xxx) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 39 s 1 CD-ROM
  chalkogénne sklá polovodiče dielektrické vlastnosti optické vlastnosti polovodičov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. WOCSDICE 2004. The 28th Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits held i Europe : Smolenice Castle, Slovakia. 17.- 19. May 2004 / Ed.: Pogany, D., Vincze, A.
  Bratislava, 2004 . - 148 s
  ISBN 80-227-2050-X
  integrované obvody polovodiče
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (9) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 7. CMOS Active Inductors and Transformers : Principle, Implementation, and Applications
  Yuan Fei 
  New York : Springer Verlag, 2008 . - 290 s
  ISBN 978-0-387-76477-1
  polovodiče CMOS integrované obvody logické obvody
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. The Materials Science of Semiconductors
  Rockett Angus 
  New York : Springer Science+Business Media, LLC, 2008 . - 622 s
  ISBN 978-0-387-25653-5
  skúšanie materiálov polovodiče
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Handbook of Semiconductor Manufacturing Technology / Ed.: Doering, R., Nishi, Y.
  Doering Robert (Editor)  Nishi Yoshio (Editor)
  2.ed.
  Boca Raton : CRC Press, 2008 . - preruš str
  ISBN 978-1-57444-675-3
  polovodiče príručky
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Wide Bandgap Semiconductors / Ed.: Takahashi, K. et al.
  Takahashi Kiyoshi (Editor)  Yoshikawa Akihiko (Editor) Sandhu Adarsh (Editor)
  Berlin : Springer Verlag London, 2007 . - 460 s
  ISBN 978-3-540-47234-6
  polovodiče
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book