Search results

 1. Bezpečnostný systém plynových kotolní
  Koudelková Daniela ; 010290 
  Správa budov : . Roč. 14, č. 3 (2020), s. 52-54
  havarijný snímač riadiaci systém kotolňa
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Expertný systém kontroly plavebno-energetickej prevádzky Vodného diela Gabčíkovo
  Šulek Peter ; 010170  Možiešik Ľudovít ; 010170 Kinczer Tomáš
  Hydroturbo 2018 : . USB kľúč, s. 356-362
  Vodné dielo Gabčíkovo Dunaj optimalizácia simulácia hladinového režimu plavebná prevádzka riadiaci systém
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Koncepcia a návrh geotermálnych energetických systémov
  Takács Ján ; 010290 
  Obnoviteľné zdroje energie 2018 : . CD-ROM, s. 49-54
  geotermálna energia geotermálny energetický systém účinnosť využívania energie monitorovací systém riadiaci systém
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Riadiaci systém plavebno-energetickej prevádzky Vodného diela Gabčíkovo
  Šulek Peter ; 010170  Kinczer Tomáš ; 010170
  Hydroturbo 2016 : . USB kľúč, [5] s.
  vodné dielo Gabčíkovo optimalizácia genetické algoritmy plavebná prevádzka riadiaci systém
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Riadiaci systém prevádzky Vodného diela Gabčíkovo
  Šulek Peter ; 010170  Kinczer Tomáš ; 010170
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 165-173
  optimalizácia plavebná prevádzka riadiaci systém
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Manažment FAT pre systémy riadenia procesnej úrovne = Management of FAT for the process level control systems : habilitačná práca
  Kopček Michal ; M6000 
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014 . - 121 s. + CD
  factory acceptance test riadiaci systém
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Možnosti výroby a obnovy rezných vlastností frézovacích nástrojov
  Tomášik Tomáš ; M  Šimna Vladimír (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 174 . - 65s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies simulation control system grinding simulácia riadiaci systém ostrenie brúsenie rezná hrana rezný nástroj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94583
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh a realizácia mobilnej aplikácie pre ovládanie domácej automatizácie
  Fazekas Mário ; M  Gese Augustín (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 965 . - 83s CD
  control system application riadiaci systém aplikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98581
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Adaptive PID controller
  Kudlačák František ; I100 
  Počítačové architektury a diagnostika 2014 : . online, s. 62-67
  PID regulátor on-line ladiace metódy riadiaci systém
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Príspevok ku problematike riadenia triceptu
  Kureková Eva ; J0020 
  Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. ARTEP 2013 [elektronický zdroj] : . s.USB kľúč, s.19-1/19-6
  control system riadiaci systém
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article