Search results

 1. Small Practice and the Sole Practitioner / aut. Marianne Davys
  Davys Marianne 
  1. vydanie
  London : RIBA Publishing, 2017 . - 240 s.
  ISBN 978-1-85946-725-1
  architektonický priestor projektová kancelária finančný manažment personálny manažment manažment firemných procesov projektový manažment prípadové štúdie
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  book

  book

 2. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy / aut. Dana Kubíčková, Irena Jindřichovská
  Kubíčková Dana  Jindřichovská Irena
  1. vyd.
  Praha C. H. Beck 2015 . - 368 s.
  ISBN 978-80-7400-538-1
  finančná analýza finančný manažment výkonnosť podniku hodnotový manažment
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy

  book

 3. Návrh systému účtovného manažmentu v malých a stredných podnikoch
  Drozdová Andrea ; M4000  Šnircová Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 144 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management financial performance finančná výkonnosť finančný manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66783
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Finančný manažment : zbierka príkladov / Aut:: Kráľovič, J. a i.
  Kráľovič Jozef  Polednáková Anna Sochor Milan Vlachynský Karol
  4. preprac. a dopl. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2011 . - 235 s
  ISBN 978-80-8078-431-7
  finančný manažment
  zbierka úloh
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3110
  book

  book

 5. Investiční rozhodování a řízení projektů : jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů
  Fotr Jiří  Souček Ivan
  Praha : Grada Publishing, 2011 . - 416 s
  ISBN 978-80-247-3293-0
  finančný manažment projektový manažment podnikové investície
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0110
  Investiční rozhodování a řízení projektů

  book

 6. Návrh využitia predičkných metód finančno-ekonomickej analýzy ako nástroj manažérstva podnikových financií = Proposal for the use of prediction methods for financial and economic analysis as a tool of corporate finance management : Dizertačné práce
  Lovíšková Jana ; M4000  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2010 . - 117 s
  ekonomická analýza finančná analýza finančný manažment predikčné metódy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh využitia predikčných metód finančno-ekonomickej analýzy ako nśtroj manažérstva podnikových financií
  Lovíšková Jana ; M4000  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  priemyselné manažérstvo Industrial Management financial analysis predikčné metódy finančná analýza ekonomická analýza finančný manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46122
  dizertačná práca
  book

  book

 8. Finanční řízení a rozhodování podniku : Analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita
  Dluhošová Dana  a kol.
  3. rošíř. vyd.
  Praha : Ekopress, 2010 . - 225 s
  ISBN 978-80-86929-68-2
  finančný manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  Finanční řízení a rozhodování podniku

  book

 9. Invence - inovace - investice : od recese k prosperitě. 6. ročník mezinárodní vědecké konference Finanční a logistické řízení 2009. Malenovice, 14.-15.5.2009
  Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2009 . - 594 s
  ISBN 978-80-248-1977-8
  logistika finančný manažment logistické riadenie
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  book

  book

 10. Návrh modelu finančného manažmentu pre malé a stredné priemyselné podniky = Proposal of a model for financial management in small and medium sized industrial enterprises : Dizertačná práca
  Campbell Jana ; M190  Majtán Miroslav (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009 . - 154 s autoreferát
  finančný manažment
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book