Search results

 1. Vývoj interaktívnych animácií výkonového tranzistora MOSFET na báze objektovo orientovaného programovania
  Holba Pavol ; E  Stuchlíková Ľubica (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2014 ; Degree program : 73 . - 33 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics Adobe Flash
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88618
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Vývoj interaktívnych animácií solárneho článku na báze objektovo orientovaného programovania
  Baráth Juraj ; E  Stuchlíková Ľubica (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 09.07.2014 ; Degree program : 73 . - 34 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics Adobe Flash
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90260
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Vývoj interaktívnych animácií optických záznamových médií na báze objektovo orientovaného programovania
  Máčai Mário ; E  Stuchlíková Ľubica (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 73 . - 36 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics Adobe Flash
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88677
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Webové multimediálne rozhranie
  Horvát Štefan ; E  Vargic Radoslav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 43 s 2 príl.
  Aplikovaná informatika Applied Informatics Multimedia Adobe Flash
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78292
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Tranzistor HEMT ako súčasť elektronického vzdelávania
  Solčiansky Michal ; E  Stuchlíková Ľubica (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 33 s DVD
  Aplikovaná informatika Applied Informatics Adobe Flash
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65960
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Vývoj interaktívnych animácií MOSFET na báze objektovo orientovaného programovania
  Varga Štefan ; E  Stuchlíková Ľubica (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 33 s CD-ROOM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics Adobe Flash
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77881
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Vývoj interaktívnych animácií bipolárneho tranzistora na báze objektovo orientovaného programovania
  Vaško Ján ; E  Stuchlíková Ľubica (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 30 s CD-ROOM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics e-learning Adobe Flash
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77884
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Návrh interaktívnej aplikácie pre oblasť "Elektrotechniky - rozvod elektrickej energie"
  Zemko Mário ; M  Jurinová Jana (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry IKT Adobe Flash
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102837
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh interaktívnej aplikácie pre objasnenie účinkov elektrického prúdu na ľudský organizmus
  Jankech Marián ; M  Jurinová Jana (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry analysis Adobe Flash analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78837
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Vývoj vzdelávacieho modulu "ÚVOD DO POLOVODIČOV"
  Ďuricová Martina ; E  Stuchlíková Ľubica (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 66 s CD-ROOM
  Applied Infromatics Adobe Flash ActionScript
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81465
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book