Search results

 1. Meranie prietoku a pretečeného množstva kvapalín v oblasti mikroprietokov
  Benková Miroslava ; J  Mikulecký Ivan (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  metrológia Metrology calibration kalibrácia neistota mikroprietok kvapalina
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64005
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Snímanie ultrazvukového vlnenia iniciovaného mikrotokom
  Olšiak Róbert ; J0040 
  Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín : . s.171-176
  akustické vlnenie mikroprietok ultrasound wave micro flow
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article