Search results

 1. Klasifikácia na základe dúhovky ľudského oka
  Lucza Viktor ; E  Omelina Ľuboš (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 40 s príl. 23 s, 10 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics kódovanie obrazov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56388
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Kódovanie obrazu s využitím Gáborových filtrov
  Mlynár Michal ; E  Osadský Michal (Thesis advisor) ; E240
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 62 s
  Telekomunikácie Telecommunications segmentation segmentácia kódovanie obrazov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71731
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Aplikácia digitálnych signálových procesorov Texas Instruments pri číslicovom kódovaní obrazov a vedeosekvencií v multimediálnych systémoch v reálnom čase
  Zabloudil Alexander  Kulla Peter (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 53 s
  elektronika Mikroelektronika signálové procesory kódovanie obrazov video multimediálne systémy
  diplomová práca
  book

  book

 4. Nová metóda estimácie pohybu pri medzisnímkovom kódovaní v systémoch digitálnej televízie : Č.ved.odb. 5.2.13. Dát. obhaj. 17.4.2008
  Huska Jozef ; E230  Kulla Peter (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008 . - 134 s príl. 11 s.
  elektronika Rádioelektronika televízne signály kódovanie obrazov estimácia pohybu
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Kódovanie obrazov v systémoch digitálnej televízie
  Benčík Roman ; E  Kulla Peter (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008
  Rádioelektronika kódovanie obrazov digitálne televízne služby
  diplomová práca
  book

  book

 6. Kódovanie hraníc oblastí Bézierovou interpoláciou
  Sekereš Miroslav  Polec Jaroslav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008
  FEI ; . - 65 s
  Telekomunikácie kódovanie obrazov kódovanie signálov Bézierove krivky interpolácia
  diplomová práca
  book

  book

 7. Delenie segmentov obrazov pre potreby kódovania
  Šmilňák Zdenko  Polec Jaroslav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008
  FEI ; . - 53 s
  Telekomunikácie segmentácia obrazov kódovanie obrazov
  diplomová práca
  book

  book

 8. EUROCON 2007. International Conference on Computer as a Tool : Warsaw, Poland, 9.-12.9.2007
  Warsaw : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2007
  komunikačné siete komunikačné systémy mobilné telekomunikačné systémy spracovanie obrazu kódovanie obrazov kódovanie reči ochrana dát zabezpečenie dát internet multimédiá dištančné vzdelávanie modelovanie simulácia satelitné systémy
  zborník
  (2) - článok
  book

  book

 9. Segmentácia šedotónového obrazu
  Gaál Benedikt  Ravas Rudolf (Thesis advisor) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007
  FEI ; . - 61 s
  automatizácia Meracia technika meracia a informačná technika kódovanie obrazov
  diplomová práca
  book

  book

 10. Segmentácia a jej využitie pri kódovaní obrazu : Obh. 04.07.2006
  Pavlovičová Jarmila ; E070 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006 . - 105 s
  Telekomunikácie segmentácia obrazov kódovanie obrazov
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book