Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus2436^"
 1. Doing Research in the Real World
  Gray David E. 
  2nd ed.
  Los Angeles : SAGE Publications, 2009 . - 604 s
  ISBN 978-1-84787-337-8
  vedecké výskumy kvalitatívne výskumy výskumné projekty analýza dát
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Ako robiť kvalitatívny výskum : Praktická príručka
  Silverman David  Štulrajter Martin (Translator)
  Bratislava : IKAR, 2005 . - 327 s
  ISBN 80-551-0904-4
  vedecké výskumy veda-metodológia kvalitatívne výskumy analýza dát výskumné projekty
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0001
  MTF1130
  book

  book

 3. Efektívnosť výskumu a vývoja
  Šimončič Ladislav (Compiler) 
  Bratislava : Dom techniky ZSVTS, 2000 . - 100 s
  ISBN 80-233-0460-7
  vedecké výskumy
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Logika vědeckého bádání / [aut.] Popper,Karl R
  Popper Karl R 
  Praha : OIKOYMENH, 1997 . - 617 s
  ISBN 80-86005-45-3
  vedecké výskumy logika logická metodológia
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  R0001
  book

  book

 5. Podstata tvorivosti : Ako tvorivo riešiť zložité úlohy / [aut.] Kim,Steven H
  Kim Steven H 
  Bratislava : OPEN WINDOWS, 1993 . - 167 s
  ISBN 80-85741-01-6
  riadenie projektov vedecké výskumy tvorivosť stratégia výskumu manažment projektový manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  R0001
  book

  book