Search results

 1. Návrh opatrení na rozvoj interpersonálnych schopností manažérov v podniku JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. - odštepný závod Trenčín
  Marušincová Petronela ; M  Gyurák Babeľová Zdenka (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 173 . - 61s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant manager personality kompetencie manažéra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94912
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Osobnosť a postavenie vedúceho pracovníka v Slovenských lodeniciach Komárno, a.s.
  Tóthová Erika  Bernát Libor (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 47s CD ROM
  personality podnik personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58002
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Návrh opatrení na rozvoj interpersonálnych schopností manažérov podniku Neida Ag.
  Lilková Martina ; M  Gyurák Babeľová Zdenka (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 69s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management personality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66598
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Osobnosť vedúceho pracovníka
  Rumlerová Lucia ; M  Kováč Karol (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 47 s príl
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant manager personality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78596
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Osobnosť a postavene vedúceho pracovníka v ŽOS Trnava, a.s.
  Dananaiová Barbora ; M  Kováč Karol (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 50 s
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant dimensions personality manager
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66520
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Sebareflexia učiteľa : Bakalárska práca
  Chovanová Hana  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ; . - 47 s., CD-ROM
  sebareflexia učiteľ personality teacher učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73496
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Osobnosť a postavenie vedúceho pracovníka : Bakalárska práca
  Kubajdová Lucia  Sawicki Silvester (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 62 s., CD-ROM
  remuneration personality odmeňovanie personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62057
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Osobnosť manažéra v podniku
  Malovcová Lucia  Kováč Karol (xxx) ; M7000
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  úspech dimensions personality manager
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46983
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Rodina ako primárny činiteľ vo výchove žiakov
  Gjablová Mária  Končal Viliam (Thesis advisor) ; M310
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  rodina výchova personality education
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58700
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Osobnosť a duševné zdravie
  Tvarošková Lucia  Petráš Milan (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise personality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27138
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book