Search results

 1. Implicitné riešenia diferenciálnych rovníc
  Dobrakovová Jana ; J0080  Záhonová Viera ; J0080
  Aplimat 2014 [elektronický zdroj] : . s. 100-107, CD ROM
  integral curve differential sequations diferenciálna rovnica integrálna krivka
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Mathematica - moderný didaktický prostriedok vo výučbe diferenciálnych rovníc na bakalárskom stupni štúdia na technickej univerzite
  Gabková Jana ; J0080  Halusková Soňa ; J0080
  Aplikácie matematiky - vstupná brána rozvoja matematických kompetencií 2013 : . s.42-49
  diferenciálna rovnica riešenia differential equations solution
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Príklady inžinierskej praxe s implementáciou v programe ANSYS
  Minárová Mária ; V220  Hruštinec Ľuboš (rec.) ; V150 Sumec Jozef (rec.) ; V250
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 118 s
  ISBN 978-80-227-4047-0
  finite element analysis mathematical model boundary value problems okrajové podmienky diferenciálna rovnica metóda konečných prvkov(MKP matematický model
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  SVF5100
  Príklady inžinierskej praxe s implementáciou v programe ANSYS

  book

 4. Komparácia numerických metód pre systémy obyčajných diferenciálnych rovníc so začiatočnou podmienkou
  Hájek Tomáš ; M  Vrábeľ Róbert (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  diferenciálna rovnica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103399
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Komparácia numerických metód pre systémy obyčajných diferenciálnych rovníc so začiatočnou podmienkou
  Kmeť Milan  Vrábeľ Róbert (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  MTF ;
  approximation aproximácia diferenciálna rovnica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103406
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Komparácia numerických metód pre obyčajné diferenciálne rovnice 2. rádu so začiatočnou podmienkou
  Gramblička Matúš ; M6000  Vrábeľ Róbert (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012 . - 75s CD ROM
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry C# diferenciálna rovnica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79877
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Boundary Layers Effect for Linear Singularly Perturbed Differential Equation
  Liška Vladimír ; M6000  Vaculíková Ľudmila ; M6000 Vrábeľ Róbert ; M6000
  XXII. Didmattech 2009 : . s.31-35
  diferenciálna rovnica
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Modelovanie fyzikálnych procesov pomocou COMSOLu.
  Fischer Patrick ; E  Kajan Slavomír (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 59 s
  Aplikovaná informatika finite element method heat exchanger metóda konečných prvkov diferenciálna rovnica Comsol
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57411
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Analýza vplyvu zmeny koeficientov diferenciálnej rovnice na odozvu lineárneho dynamického systému = Analysis of impact changes coefficient of differential equation in reaction of linear dynamic system : Bakalárska práca
  Zubalík Jaroslav  Vrban Anton (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 38 s 1 CD-ROM
  lineárny dynamický systém diferenciálna rovnica
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Diferenciálne rovnice so systémom MATHEMATICA
  Dobrakovová Jana ; J0080  Záhonová Viera ; J0080
  6. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí : . s.79-85
  diferenciálna rovnica netlmené kmity differential equations resonance
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article