Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus24621^"
 1. Implicitné riešenia diferenciálnych rovníc
  Dobrakovová Jana ; J0080  Záhonová Viera ; J0080
  Aplimat 2014 [elektronický zdroj] : . s. 100-107, CD ROM
  integral curve differential sequations diferenciálna rovnica integrálna krivka
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Mathematica - moderný didaktický prostriedok vo výučbe diferenciálnych rovníc na bakalárskom stupni štúdia na technickej univerzite
  Gabková Jana ; J0080  Halusková Soňa ; J0080
  Aplikácie matematiky - vstupná brána rozvoja matematických kompetencií 2013 : . s.42-49
  diferenciálna rovnica riešenia differential equations solution
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Príklady inžinierskej praxe s implementáciou v programe ANSYS
  Minárová Mária ; V220  Hruštinec Ľuboš (rec.) ; V150 Sumec Jozef (rec.) ; V250
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 118 s
  ISBN 978-80-227-4047-0
  finite element analysis mathematical model boundary value problems okrajové podmienky diferenciálna rovnica metóda konečných prvkov(MKP matematický model
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  SVF5100
  Príklady inžinierskej praxe s implementáciou v programe ANSYS

  book

 4. Komparácia numerických metód pre systémy obyčajných diferenciálnych rovníc so začiatočnou podmienkou
  Kmeť Milan  Vrábeľ Róbert (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  MTF ;
  approximation aproximácia diferenciálna rovnica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103406
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Komparácia numerických metód pre systémy obyčajných diferenciálnych rovníc so začiatočnou podmienkou
  Hájek Tomáš ; M  Vrábeľ Róbert (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  diferenciálna rovnica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103399
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Komparácia numerických metód pre obyčajné diferenciálne rovnice 2. rádu so začiatočnou podmienkou
  Gramblička Matúš ; M6000  Vrábeľ Róbert (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012 . - 75s CD ROM
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry C# diferenciálna rovnica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79877
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Modelovanie fyzikálnych procesov pomocou COMSOLu.
  Fischer Patrick ; E  Kajan Slavomír (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 59 s
  Aplikovaná informatika finite element method heat exchanger metóda konečných prvkov diferenciálna rovnica Comsol
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57411
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Boundary Layers Effect for Linear Singularly Perturbed Differential Equation
  Liška Vladimír ; M6000  Vaculíková Ľudmila ; M6000 Vrábeľ Róbert ; M6000
  XXII. Didmattech 2009 : . s.31-35
  diferenciálna rovnica
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Analýza vplyvu zmeny koeficientov diferenciálnej rovnice na odozvu lineárneho dynamického systému = Analysis of impact changes coefficient of differential equation in reaction of linear dynamic system : Bakalárska práca
  Zubalík Jaroslav  Vrban Anton (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 38 s 1 CD-ROM
  lineárny dynamický systém diferenciálna rovnica
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Diferenciálne rovnice so systémom MATHEMATICA
  Dobrakovová Jana ; J0080  Záhonová Viera ; J0080
  6. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí : . s.79-85
  diferenciálna rovnica netlmené kmity differential equations resonance
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article