Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus24720^"
 1. Cena elektriny a jej výpočet na liberalizovanom trhu s elektrinou v Slovenskej republike
  Krondiak Emil  Janíček František (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010
  FEI ; . - 68 s
  Elektroenergetika trh s elektrinou
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Bezpečnosť a stabilita prevádzky prepojených elektrizačných sústav v prostredí s liberalizovaným trhom s elektrinou : Dát. obhaj. 6.8.2010, č.ved. odb. 26-34-9
  Cabala Michal ; E130  Reváková Daniela (Thesis advisor) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 132 s
  Elektroenergetika trh s elektrinou
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Model trhu s elektrinou. Ekonomické aspekty výroby, prenosu a distribúcie elektriny v Slovenskej Republike
  Janíček František ; E020  Krondiak Emil Kultan Jaroslav Šedivý Juraj ; E020 Vechter Juraj
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 173 s
  ISBN 978-80-89402-10-6
  trh s elektrinou výroba elektriny prenos elektriny distribúcia elektriny
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1011
  book

  book

 4. Model trhu s elektrinou. Technické aspekty výroby, prenosu a distribúcie elektriny v Slovenskej Republike / Aut.: Janiček, F. a kol.
  Janíček František ; E020  Kubinec Jaroslav Škorník Miroslav Šedivý Juraj ; E020 Pípa Marek ; E020 Minovski Dragan Šulc Igor ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 238 s
  ISBN 978-80-89402-11-3
  trh s elektrinou výroba elektriny prenos elektriny distribúcia elektriny
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI2001
  book

  book