Search results

 1. Small Towns in Europe in the 20th and 21st Centuries : Heritage and Development Strategies / ed. Luďa Klusáková
  Klusáková Luďa (Editor) 
  1. vydanie
  Praha : Karolinum Press, 2017 . - 159 s.
  ISBN 978-80-246-3645-0
  mestský rozvoj kultúrne dedičstvo mestský urbanizmus 20. storočie 21. storočie priestorové plánovanie centrum mesta turizmus
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1110
  Small Towns in Europe in the 20th and 21st Centuries

  book

 2. Súčasné prístupové komunikácie a doprava
  Ondrejková Zuzana ; A2120 
  Bardkontakt 2014 : . s. 55-60
  hrad parkovanie turizmus bezbariérovosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Podhorské rekreačné stredisko
  Pekárová Martina ; V  Bauer Peter (Thesis advisor) ; V181
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 19
  Building Structures and Architecture tourism turizmus pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103480
  diplomová práca
  book

  book

 4. Banská Štiavnica - kalvária
  Frialová Lenka ; A  Belčáková Ingrid (Thesis advisor) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Landscaping and Landscape Planning views tourism turizmus súčasnosť barok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94372
  diplomová práca
  book

  book

 5. Challenges, Research and Perspectives = Herausforderungen, Forschung und Perspektiven : 2013
  Hofbauer Günter (Editor)  Kráľ Miloš (rec.) Zaric S. D. (rec.)
  2. vyd.
  Berlin : Uni-edition, 2013 . - 265 p
  ISBN 978-3-944072-20-3
  regionálny rozvoj rozvoj územia územný manažment udržateľný rozvoj turizmus kostoly drevené architektúra sakrálna pamiatky ochrana pamiatok Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO Bodružal Hronsek Hervartov Kežmarok Ladomírová Leštiny Ruská Bystrá Tvrdošín Karpaty Slovensko Európa výskum vedecký perspektívy 2013
  zborník
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 6. UNESCO Wooden Churches in the Carpathian Mountain Area
  Kráľová Eva ; A3130  Lisická Ivana
  Slovakia Copmmercial Directory : . s.22-25
  Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO drevené kostoly Karpaty turizmus
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 7. Turizmus pre všetkých - riešenie interiéru turistických zariadení
  Rollová Lea ; A8180 
  Mosty inklúzie [elektronický zdroj] . 5. roč., č.2-3 (2012), s.[6 s.]
  architektúra a urbanizimus univerzálne navrhovanie turizmus
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 8. Aplikácie pre vybranú mobilnú platformu
  Roštecký Richard ; I100  Kotuliak Ivan (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 59 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks application turizmus
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74580
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 9. Historical and Cultural Values of Forest Landscape in Iliašovce, Spiš region - protection and presentation for tourism
  Kristiánová Katarína ; A7170  Štěpánková Roberta
  Public recreation and landscape protection - hand in hand... : . s.p. 93-97
  historical garden landscape memory Sans Souci lesná krajina turizmus
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (2) - článok
  article

  article

 10. Tourism for All - Projects at the Faculty of Architecture SUT Bratislava
  Samová Mária ; A8180  Rollová Lea ; A8180
  New Delhi : Design for All, 2011 . - 67-75
  turizmus
  elektronický textový údaj
  GHG - Works carried in Internet
  book

  book