Search results

 1. Podhorské rekreačné stredisko
  Pekárová Martina ; V  Bauer Peter (Thesis advisor) ; V181
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 19
  Building Structures and Architecture tourism turizmus pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103480
  diplomová práca
  book

  book

 2. Príspevok k projektovaniu centier cestovného ruchu vo vidieckom prostredí
  Ondrejka Marek ; V181  Dohňanská Elena (Thesis advisor) ; V181
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 27.08.2014 ; Degree program : 673
  teória a konštrukcie pozemných stavieb traditional architecture tourism
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76152
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 3. Bratislavský prístav osobnej lodnej dopravy
  Jakubov Martin ; V  Borecká Eva (Thesis advisor) ; A3130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Building Structures and Architecture tourism Dunaj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91810
  diplomová práca
  book

  book

 4. Banská Štiavnica - kalvária
  Frialová Lenka ; A  Belčáková Ingrid (Thesis advisor) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Landscaping and Landscape Planning views tourism turizmus súčasnosť barok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94372
  diplomová práca
  book

  book

 5. Kaštieľ Gbeľany - pamiatková obnova pre účely vzdelávaco-turistického centra
  Joneková Kamila ; A  Polomová Beata (Thesis advisor) ; A3130
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013
  education tourism vzdelávanie kaštieľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94510
  diplomová práca
  book

  book

 6. book

  book

 7. Možnosti strategického rozvoja turizmu a života obce
  Nádaská Zuzana ; V181 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : . s.119-121
  countryside reconstruction rekonštrukcia tourism turizmus vidiek
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Význam krajinného rázu a jeho regionálne špecifiká
  Ondrejka Marek ; V181 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : . s.84-86
  countryside krajina region regióny tourism turizmus
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Využitie prístupov kompozície webových služieb v doméne turizmu
  Korduliak Robert ; I200  Lekavý Marián (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011 . - 68 s
  tourism turizmus webové služby kompozícia informačné systémy Information Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71959
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 10. Optimalizácia novej funkcie pamiatkovo chránených stavieb ľudovej architektúry
  Kráľová Zuzana 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : . s.122-130
  conservation technologies folk architecture ľudová architektúra tourism turizmus zachovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article