Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus24832^"
 1. Overenie vlastností zemín podložia ochrannej hrádze
  Turček Peter ; V150  Súľovská Monika ; V150
  Role inženýrského geologa v současnosti : . [8] s.
  dam hrádze overenie soil characteristics verification vlastnosti zemín
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Alternatíva protipovodňovej ochrany dolného úseku Malého Dunaja.
  Gramblička Miroslav ; V170 
  Vplyv vodných stavieb na tvorbu a ochranu územia [elektronický zdroj] : . s.199-204
  flood flood protection hrádze povodeň protipovodňová ochrana weir
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Hodnotenie prieskumu hrádze na obtoku v Čunove
  Turček Peter ; V150  Frankovská Jana ; V150 Súľovská Monika ; V150
  Polní geotechnické metody 2012 : . s.17-23
  dam hrádze investigation laboratórne skúšanie laboratory testing prieskum
  článok zo zborníka
  BEC - Scientific works in noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  BEC
  article

  article

 4. Optimalizácia sanačných opatrení na ochranných hrádzach Torysy a Latorice
  Grambličková Danka ; V150  Bednárová Emília ; V150 Hrabovský Otakar Minárik Marián ; V150
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.12, č. 2 (2011), s.322-331
  bezpečnosť dam finite element method hrádze metóda konečných prvkov safety
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Stabilitné a priesakové problémy ochranných hrádzí
  Hulla Jozef ; V150  Bednárová Emília ; V150
  Geotechnické problémy líniových stavieb [elektronický zdroj] : . s.491-503
  embankments hrádze priesaky seepages stabilita stability
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Malé vodní a suché nádrže : TP 1.19 Technická pomůcka k činnosti autorizovaných osob / aut. Petr Doležal, Pavel Golík, Jaromír Říha, Václav Torner, Stanislav Žatecký
  Doležal Petr  Golík Pavel Říha Jaromír Torner Václav Žatecký Stanislav
  1. vydanie
  Praha : Informační centrum ČKAIT, 2011 . - 108 s.
  ISBN 978-80-86364-16-2
  vodohospodárske stavby vodné nádrže hrádze
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2000
  book

  book

 7. Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb : Sypané priehrady a hrádze
  Lukáč Michal ; V150  Bednárová Emília ; V150
  Bratislava : Jaga, 2006 . - 183 s.;obr.,tab.,schémy
  ISBN 80-8076-031-4
  priehrady hrádze vodohospodárske stavby
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR4100
  SVF2160
  Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb

  book