Search results

 1. Návrh opatrení na zavedenie princípov JIT (Kanban) pri plánovaní a riadení výrobných procesov v podniku RONSON PLASTICS s. r. o., Myjava : Bakalárska práca
  Foltín Peter  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 62 s., CD-ROM
  kanban karta montážna linka zásoba kanban materiálový tok kanban material flow assembly line stock priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62047
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Možnosti zavedenia systému Kanban v skladovom hospodárstve Sumitomo Electric Bordnetze Slovakia, s. r. o. (The possibilities introducing a system Kanban in sto-rage economy Sumitomo Electric Bordnetze ? Slovakia, s. r. o.) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Tóthová Zuzana ; J0070  Součková Ingrid (XXX) ; J0070 Lauko Vladimír (Consultant) Tekulová Zuzana (Opponent) ; J0070
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 67 s
  kanban karta Kanban tabuľa the Kanban card the Kanban table
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book