Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus25466^"
 1. Hodnotenie mechanických vlastností zvarových spojov vyrobených z hliníkovej zliatiny AW7075 metódou trecieho zvárania / aut. Lukáš Válek, Jozef Bárta, Ján Urminský, Milan Marônek, František Jurina, Ivan Buranský, Katarína Bártová, Jana Ptačinová
  Válek Lukáš ; 063000  Bárta Jozef ; 063100 Urminský Ján ; 063100 Marônek Milan ; 063100 Jurina František ; 063200 Buranský Ivan ; 063000 Bártová Katarína ; 061000 Ptačinová Jana ; 061000
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 28, č. 4 (2024), s. 60-63
  zvarový spoj hliníková zliatina trecie zváranie AW7075
  https://www.engineering.sk/archiv/46368-strojarstvo-strojirenstvi-4-2024
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Vplyv materiálu a geometrie zváracieho nástroja na vlastnosti zvarových spojov ocele TRIP 700 vyhotovených trecím zváraním s premiešaním / aut. Peter Zifčák, Jozef Britan, Judita Belanová
  Zifčák Peter  Britan Jozef Belanová Judita ; 020050
  Zváranie - Svařování : . Roč. 66, č. 7-8 (2017), s. 135-145
  zvarové spoje trecie zváranie friction stir welding
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Využitie numerických simulácií trecieho zvárania s premiešaním pri zváraní ocelí
  Élesztös Pavel ; J0010  Jančo Roland ; J0010 Écsi Ladislav ; J0010 Kaločány Daniel ; J0010
  Zváranie - Svařování . Roč. 63, č. 5-6 (2014), s. 121-125
  trecie zváranie zváranie ocelí friction stir welding
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Zváranie modelového materiálu metódou FSW pre účely numerických simulácií
  Zifčák Peter  Kupec Tomáš ; M3000
  Zváranie - Svařování . Roč. 63, č. 5-6 (2014), s. 99-102
  zváranie trecie zváranie metóda FSW
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Trecie zváranie s premiešaním modelového materiálu - horčíkovej zliatiny AZ 31
  Zifčák Peter  Kupec Tomáš ; M3000 Behúlová Mária ; M2000 Sahul Miroslav ; M3000
  Zváranie - Svařování . Roč. 63, č. 5-6 (2014), s. 117-120
  trecie zváranie zliatiny
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Vplyv parametrov bodového trecieho zvárania s premiešaním na vývoj mikroštruktúry a mechanické vlastnosti zvarových spojov z ocele TRIP 800 ZE
  Koruk V.  Žúbor P. Benko Bernard ; J280
  Zvárač . Roč. 6, č. 1 (2009), s.11-14
  trecie zváranie welding
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Trecie zváranie s premiešaním rotujúcim nástrojom (Stir friction welding)[CD-ROM] : Bakalárska práca
  Czére Branislav ; J280  Sejč Pavol (xxx) ; J280 Belanová Judita (Opponent) ; J280
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 39 s
  trecie zváranie zvariteľnosť rotujúci nástroj friction welding weld spinning tool
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Vplyv geometrie nástroja na pevnosť spoja vytvoreného trecím bodovým zváraním s premiešaním
  Blažíček Peter  Kolenič František Bachár Andrej Šimek Michal ; M140
  Zváranie 2008. Welding 2008 : . s.195-200
  trecie zváranie
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.