Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus25537^"
 1. Prechodné ubytovanie hotely : učebná pomôcka
  Tóthová Zuzana ; A1110 
  Bratislava : Ústav architektúry obytných budov FA STU, 2013 . - 31 s
  ubytovanie prechodné cestovný ruch architektúra hotelová hotely
  príručka
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I1 - Iný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 2. Koordinácia rozvoja kultúrnej krajiny - tradičná architektúra a turizmus
  Kurpaš Michal  Ondrejka Marek ; V181
  Kontexty kultúry a turizmu . Roč. 6, č. 2 (2013), s. 15-19
  cestovný ruch krajinný obraz kultúrne dedičstvo tradičná architektúra
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Význam zachovávania špecifík krajinného rázu v cestovnom ruchu na príklade tradičnej architektúry
  Ondrejka Marek ; V181 
  Kontexty kultúry a turizmu . Roč. 5, č. 1 (2012), s.19-23
  architektúra cestovný ruch krajinný obraz
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. book

  book

 5. Vplyv cestovného ruchu na formovanie architektúry na vidieku
  Ondrejka Marek ; V181 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  cestovný ruch tradičná architektúra vidiek
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Město, kultura a cestovní ruch : zborník zo semináře, 22.04.-23.04.2010, Litomyšl, Česká republika
  1. vydanie
  Brno : Ústav územního rozvoje, 2010 . - 61 s.
  ISBN 978-80-87318-11-9
  historické mesto cestovný ruch územné plánovanie Praha Banská Štiavnica Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  book

  book

 7. Cestovný ruch : trendy a perspektívy
  Borovský Juraj  Smolková Eva Niňajová Iveta
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2008 . - 280 s
  ISBN 978-80-8078-215-3
  cestovný ruch turizmus
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book