Search results

 1. Estimation of an effective Young´s modulus of elasticity in the locality of the Gabčíkovo hydrology power plant by geometric leveling
  Mojzeš Marcel ; 010130  Kollár Pavol Mikolaj Michal
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 23, no. 1 (2015), s. 33-40
  elastická deformácia elasticity deformation Boussinesq´s homogeneous elastic half-space Boussinesqov homogénny elastický polopriestor Young´s modulus Youngov modul Green´s function Greekova funkcia
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 2. Rozbor elasticko-plastických deformácií pri ohýbaní oceľových plechov pre rôzne stupne pretvorenia. : Doktorandská dizertačná práca
  Špilová Dana ; M150  Bílik Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008 . - 113 s príl., autoreferát
  elastická deformácia plastická deformácia ohýbanie odpruženie protitlak tvárnenie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book