Search results

Records found: 31  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus25876^"
 1. Hodnotenie životného cyklu tepelných izolácií v konštrukcii strechy
  Sedláčková Nancy ; 010180  Palko Milan ; 010180
  Strechy 2023 : . USB kľúč, s. 221-225
  životný cyklus tepelná izolácia bio-kompozit
  https://www.cechstrecharov.sk/zbornik-prednasok/
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. Tepelné izolanty na báze vedľajších produktov poľnohospodárskej výroby
  Kráľová Barbora ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 387-393
  tepelnoizolačné materiály životný cyklus vedľajší produkt poľnohospodárskej výroby slnečnica
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Technicko-ekonomické posúdenie zásobovania teplom bytových domov
  Bartošová Kmeťková Jana  Petráš Dušan ; 010290
  Vykurovanie 2019 : . CD-ROM, s. 451-456
  životný cyklus zateplenie komplexná obnova rekonštrukcia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Prehľad udržateľných tepelnoizolačných materiálov budov
  Kráľová Barbora ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 310-315
  tepelnoizolačné materiály súčiniteľ tepelnej vodivosti životný cyklus CO2 energia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Obnova bytových domov na základe analýzy životného cyklu
  Bartošová Kmeťková Jana  Petráš Dušan ; 010290
  Meranie a rozpočítanie tepla 2018 : . CD-ROM, s. 69-75
  renovácia životný cyklus energeticky úsporné opatrenia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Vyhodnotenie LCA analýzy ČOV prostredníctvom programu OpenLCA
  Dubcová Mária ; 010280 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 530-535
  čistiareň odpadových vôd životný cyklus prostredie životné
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Analýza komunálnych a priemyselných zdrojov znečistenia v recipiente
  Dubcová Mária ; 010280  Galbová Kristína ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2017 : . CD-ROM, s. 12-17
  čistiareň odpadových vôd životný cyklus prostredie životné
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Posúdenie environmentálnych vplyvov čistiarne odpadových vôd Kútniky na životné prostredie
  Csicsaiová Réka ; 010280  Trošanová Mária ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2017 : . CD-ROM, s. 4-11
  čistiareň odpadových vôd životný cyklus prostredie životné
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Využitie LCA analýzy pre environmentálne zhodnotenie funkcie ČOV
  Dubcová Mária ; 010280 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 624-629
  LCA životný cyklus ČOV
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Posúdenie environmentálnych dopadov činnosti čistiarne odpadových vôd na životné prostredie
  Dubcová Mária ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280 Galbová Kristína ; 010280 Holubec Michal ; 010280
  Městské vody 2016 = Urban water 2016 : . S. 223-228
  LCA životný cyklus ČOV
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.