Search results

 1. Udržateľné riadenie rizík
  Naňo Tomáš ; M4000 
  Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s. 109-140
  manažment rizika
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=276566
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Chapters in scientific monography issued in home editorship
  article

  article

 2. New approach in information system security evaluation
  Breier Jakub ; 070400  Hudec Ladislav ; 070400
  Estel Conference 2012 [elektronický zdroj] : . online, s. 1-6
  ISO informačné systémy manažment rizika bezpečnosť dát
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Pravidlá písania a úpravy písomností. STN 01 6910 : Apríl 2011
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2011 . - 40 s
  manažment rizika
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0120
  book

  book

 4. Manažérstvo rizika. STN 01 0381. ISO 31000 : Zásady a návod. Apríl 2011
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2011 . - 40 s
  manažment rizika
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3100
  book

  book

 5. Riadenie rizík v podniku
  Cibulka Viliam ; M190 
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011 . - 148 s
  ISBN 978-80-227-3588-9
  manažment rizika podnik
  monografia
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3100
  book

  book

 6. Návrh metodiky využitia nástrojov riadenia rizika v kontexte riadenia kríz v priemyselných podnikoch = Methodology of using risk management tools in the context of crisis management in industrial enterprises
  Kubovič Marek ; M190  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2010 . - 135 s príl
  riadenie rizík manažment rizika
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Posudzovanie rizík priemyselných procesov
  Zánická Hollá Katarína  Ristvej Jozef Šimák Ladislav
  Bratislava : Iura Edition, 2010 . - 155 s
  ISBN 978-80-8078-344-0
  priemyselné procesy-riadenie posudzovanie rizika manažment rizika
  učebnica
  (1) - monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2120
  book

  book

 8. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích
  Smejkal Vladimír  Rais Karel
  3. rozšíř. a aktual. vyd.
  Praha : Grada Publishing, 2010 . - 296 s
  ISBN 978-80-247-3051-6
  manažment rizika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3110
  Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích

  book

 9. Základné kroky v manažmente rizika
  Tomengová Alena ; M390 
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií : . s.269-272
  manažment rizika
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích
  Smejkal Vladimír  Rais Karel
  2. vyd.
  Praha : Grada Publishing, 2006 . - 296 s
  ISBN 80-247-1667-4
  manažment rizika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0010
  MTF4010
  book

  book