Search results

 1. Towards more inclusive approaches in soundscape research: The soundscape of blind people
  Rychtáriková Monika ; V180  Heylighen Ann Herssens Jasmien
  INTER-NOISE 2012 [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  universal design univerzálny design zrakovo postihnutí
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 2. Zmena v umelecko-kritickom pohľade na architektúru pri strate zraku
  Lepej Martin ; A3130 
  Zborník príspevkov zo seminára doktorandov na Fakulte architektúry STU v roku 2007 . s.110-114
  zrakovo postihnutí vnímanie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article