Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus26686^"
 1. Hydroinformatika 1. časť : simulácia procesov prúdenia povrchovej vody v otvorených korytách a cez vodohospodárske objekty [elektronický zdroj]
  Květon Radomil ; V170  Orfánus Martin ; V170 Kamenský Jozef (rec.) Bačík Martin (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - online, 202 s. CD-ROM
  ISBN 978-80-227-4468-3
  hydroinformatika otvorené korytá simulácia a modelovanie vodohospodárske objekty
  http://www.svf.stuba.sk/docs//dokumenty/skripta/hydroinformatika_1.pdf
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3000
  book

  book

 2. Matematické modelovanie prúdenia vody v otvorených korytách
  Květon Radomil ; V170  Říha Jaromír (rec.) Bačík Martin (rec.) Šoltész Andrej (rec.) ; V170
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 143 s
  ISBN 978-80-227-3810-1
  water flow mathematical modelling open channel otvorené korytá matematické modelovanie prúdenie vody
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3000
  Matematické modelovanie prúdenia vody v otvorených korytách

  book

 3. Prúdenie vody v otvorených korytách - kritické prúdenie
  ALMOUSAWI Abdulaziz H.S.A.S.A.  Cipovová Katarína (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  stavebné inžinierstvo Civil Engineering otvorené korytá
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55629
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Conveyance of cross section and its role in mathematical modeling of water flow in open chanels
  Květon Radomil ; V170 
  People, buildings and environment 2009 : . s.78-82
  matematické modelovanie mathematical modelling open channel otvorené korytá prúdenie vody water flow
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Určenie miery pozdĺžnej disperzie pri prúdení s voľnou hladinou v prizmatickom kanáli (stokovej sieti)
  Velísková Yvetta  Sokáč Marek ; V280 Dulovičová Renáta
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 6. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, Podbanské, 21.-23.10.2009 . s.397-402
  disperzia field measuring flow with free level koeficient pozdĺžnej disperzie numerical simulation of transport polluting solids numerická simulácia transportu znečisťujúcich látok otvorené korytá prúdenie s voľnou hladinou sewage network stoková sieť stopovacie pokusy terénne merania variance
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Numerical Modelling of Flood Waves in Rivers in GIS Environment
  Kamel Ammar Hatem 
  Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008 . - 178 s.
  ISBN 978-80-227-2999-4
  hydraulika matematické modelovanie otvorené korytá MIKE GIS hydraulics mathematical modelling open channels
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (1) - článok
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.