Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus26686^"
 1. Hydroinformatika 1. časť : simulácia procesov prúdenia povrchovej vody v otvorených korytách a cez vodohospodárske objekty [elektronický zdroj]
  Květon Radomil ; V170  Orfánus Martin ; V170 Kamenský Jozef (rec.) Bačík Martin (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - online, 202 s. CD-ROM
  ISBN 978-80-227-4468-3
  hydroinformatika otvorené korytá simulácia a modelovanie vodohospodárske objekty
  http://www.svf.stuba.sk/docs//dokumenty/skripta/hydroinformatika_1.pdf
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3000
  book

  book

 2. Matematické modelovanie prúdenia vody v otvorených korytách
  Květon Radomil ; V170  Říha Jaromír (rec.) Bačík Martin (rec.) Šoltész Andrej (rec.) ; V170
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 143 s
  ISBN 978-80-227-3810-1
  water flow mathematical modelling open channel otvorené korytá matematické modelovanie prúdenie vody
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3000
  Matematické modelovanie prúdenia vody v otvorených korytách

  book

 3. Prúdenie vody v otvorených korytách - kritické prúdenie
  ALMOUSAWI Abdulaziz H.S.A.S.A.  Cipovová Katarína (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  stavebné inžinierstvo Civil Engineering otvorené korytá
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55629
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Určenie miery pozdĺžnej disperzie pri prúdení s voľnou hladinou v prizmatickom kanáli (stokovej sieti)
  Velísková Yvetta  Sokáč Marek ; V280 Dulovičová Renáta
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 6. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, Podbanské, 21.-23.10.2009 . s.397-402
  disperzia field measuring flow with free level koeficient pozdĺžnej disperzie numerical simulation of transport polluting solids numerická simulácia transportu znečisťujúcich látok otvorené korytá prúdenie s voľnou hladinou sewage network stoková sieť stopovacie pokusy terénne merania variance
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Conveyance of cross section and its role in mathematical modeling of water flow in open chanels
  Květon Radomil ; V170 
  People, buildings and environment 2009 : . s.78-82
  matematické modelovanie mathematical modelling open channel otvorené korytá prúdenie vody water flow
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Numerical Modelling of Flood Waves in Rivers in GIS Environment
  Kamel Ammar Hatem 
  Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008 . - 178 s.
  ISBN 978-80-227-2999-4
  hydraulika matematické modelovanie otvorené korytá MIKE GIS hydraulics mathematical modelling open channels
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (1) - článok
  book

  book