Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus26780^"
 1. Návrh zdokonalenia riadenia výkonnosti zamestnancov prostredníctvom využívania rôznych štýlov vedenia ľudí v spoločnosti IKEA Industry Majcichov
  Dovičičová Henrieta ; M  Čambál Miloš (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 25.06.2014 ; 175 . - 68s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management performance výkonnosť riadenie výkonnosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87266
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh riešenia pre zlepšenie merania a riadenia výkonnosti zamestnancov v IKEA Industry Slovakia, s.r.o., odštepný závod Trnava
  Zajíčková Ivana ; M  Jakábová Martina (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 189 . - 73s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management kľúčové ukazovatele výkonnosti riadenie výkonnosti meranie výkonnosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99198
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh zdokonalenia systému riadenia výkonnosti priemyselného podniku
  Kubovičová Barbara ; M 
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 189 . - 68s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management performance hodnotenie výkonnosti meranie výkonnosti výkon riadenie výkonnosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99073
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh riešenia efektívneho merania a riadenia výkonnosti zamestnancov na oddelení automatickej baliarne v spoločnosti IKEA Components s.r.o.
  Mračna Tomáš  Cagáňová Dagmar (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management motivation performance riadenie výkonnosti meranie výkonnosti motivácia výkon
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90427
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh na zlepšenie systému riadenia výkonnosti zamestnancov v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o.
  Bordáč Patrik  Hrablik Chovanová Henrieta (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 69s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management riadenie výkonnosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80056
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh modelu riadenia výkonnosti zamestnancov v spoločnosti LKT s.r.o., Trstená : Bakalárska práca
  Drobúl Roman  Talnagiová Viktória (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 55 s., CD-ROM
  výkon performance management performance performance riadenie výkonnosti výkonnosť priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84627
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Význam riadenia pracovného výkonu pre výkonnosť firiem v podnikovej praxi = Importance of Labour Efficiency Management for Company Performance in Practice : Dizertačná práca
  Ilavský Martin ; M4000  Baran Dušan (Thesis advisor) ; C240
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 135 s príl.
  performance management riadenie výkonnosti výkonnosť podniku motivácia manažment
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh modelu riadenia výkonnosti zamestnancov priemyselných podnikov = Suggestion of model of performance management of employees in industrial companies : Diplomová práca
  Sersenová Lenka  Čambálová Iveta (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 79 s Prílohy, 1 CD-ROM
  výkonnosť riadenie výkonnosti
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.