Search results

 1. Návrh riešenia pre zlepšenie merania a riadenia výkonnosti zamestnancov v IKEA Industry Slovakia, s.r.o., odštepný závod Trnava
  Zajíčková Ivana ; M  Jakábová Martina (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 189 . - 73s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management kľúčové ukazovatele výkonnosti riadenie výkonnosti meranie výkonnosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99198
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh zdokonalenia systému riadenia výkonnosti priemyselného podniku
  Kubovičová Barbara ; M 
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 189 . - 68s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management performance hodnotenie výkonnosti meranie výkonnosti výkon riadenie výkonnosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99073
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Systém manažérstva kvality
  Markulik Štefan  a kol.
  2. dopl. vyd.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013 . - 96 s
  ISBN 978-80-553-1521-8
  kvalita manažérstvo kvality meranie výkonnosti
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2120
  book

  book

 4. Návrh riešenia efektívneho merania a riadenia výkonnosti zamestnancov na oddelení automatickej baliarne v spoločnosti IKEA Components s.r.o.
  Mračna Tomáš  Cagáňová Dagmar (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management motivation performance riadenie výkonnosti meranie výkonnosti motivácia výkon
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90427
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh spôsobu merania výkonnosti zamestnancov v podniku INGSTEEL, spol. s r.o.
  Nižňan Andrej  Cagáňová Dagmar (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management power remuneration performance evaluation meranie výkonnosti hodnotenie výkonnosť výkon odmeňovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90461
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh na zvýšenie merania výkonnosti personálneho procesu v spoločnosti SEMIKRON s.r.o. Vrbové
  Reháková Zuzana  Jakábová Martina (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management meranie výkonnosti výkonnosť ukazovatele
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90582
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh aplikácie stratégie Balanced Scorecard v spoločnosti MPOWER Engineering, a.s. = Proposal of the application of the strategy Balanced Scorecard in the organization MPOWER Engineering, PLc. : Diplomová práca
  Fibich Martin  Šurinová Yulia (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2009
  MTF ; . - 78 s 1 CD-ROM
  strategický manažment meranie výkonnosti
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Balanced Scorecard nástroj na tvorbu a implementáciu stratégie organizácie
  Ďurechová Glatz Mária ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 5, č. 4 (2009), s.14-18
  meranie výkonnosti perfonmance management
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 9. Měření výkonnosti : Jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti
  Wagner Jaroslav 
  1. vyd.
  Praha : Grada Publishing, 2009 . - 248 s
  ISBN 978-80-247-2924-4
  výkonnosť podnikov meranie výkonnosti
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  Měření výkonnosti

  book