Search results

 1. Long-term on-line identification of time-varying systems / aut. Ján Vachálek, Dana Šišmišová, Ivan Fiťka, Matej Šimovec
  Vachálek Ján ; 020020  Šišmišová Dana ; 020020 Fiťka Ivan ; 020020 Šimovec Matej ; 020020
  Proceedings of 22nd International Carpathian Control Conference (ICCC 2021) . S. 294 - 300
  Bayesovská teória kovariančné matice zabúdanie identifikácia štatistika Bayesiah approach covariance matrices forgeting identification statistics
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Statistics for Business and Economics / aut. David R Anderson, Denis J Sweeney, Thomas A Williams, Jeffrey D Camm, James J Cochran
  Anderson David R  Sweeney Denis J. Williams Thomas A Camm Jeffrey D. Cochran James J.
  5. vyd.
  Cengage 2020 . - 636 s.
  ISBN 978-1-4737-6845-1
  štatistika
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Štúdium sorpčných vlastností materiálov pri zachytávaní prevádzkových kvapalín / aut. Peter Godovčin
  Godovčin Peter ; 060000 
  ŠVOČ 60 : . S. 671-681
  sorbenty recyklácia štatistika
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 4. Analýza dostupných metód pre určovanie koeficientu filtrácie
  Škvarka Juraj ; 010150 
  XXXVI. Priehradné dni 2018 : . USB kľúč, s. 203-207
  koeficient filtrácie priepustnosť podložie štatistika
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. PRASTAN 2017 : zborník abstraktov. Oščadnica, SR, 5. - 8. októbra 2017
  Kalina, Martin, ; 010220 (Editor) Minárová, Mária, ; 010220 (Editor) Nánásiová, Oľga, ; 035000 (Editor)
  PRASTAN 2017 5. - 8. 10. 2017 Oščadnica, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2017 . - 25 s.
  ISBN 978-80-89829-04-0
  pravdepodobnosť štatistika numerická matematika probability statistics numerical mathematics
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (7) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 6. Interpretácia štatistiky a dát / aut. Milan Terek
  Terek Milan 
  5., dopl. vyd.
  Košice Equilibria 2017 . - 458 s.
  ISBN 978-80-8143-213-2
  štatistika teória pravdepodobnosti
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 7. Interpretácia štatistiky a dát : podporný učebný materiál / aut. Milan Terek
  Terek Milan 
  5., dopl. vyd.
  Košice Equilibria 2017 . - 244 s.
  ISBN 978-80-8143-212-5
  štatistika teória pravdepodobnosti
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 8. Viacosové stratégie v softvéri Powermill / aut. Rudolf Zaujec, Peter Pokorný
  Zaujec Rudolf ; 063000  Pokorný Peter ; 063600
  Centrum excelentnosti 5-osového obrábania . CD-ROM, s. 140-148
  obrábanie CAD štatistika
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 9. Štatisticko-ekonomické aspekty požiarnej bezpečnosti / aut. Jozef Klučka, Vladimír Mózer
  Klučka Jozef  Mózer Vladimír
  1. vyd.
  Žilina Žilinská univerzita 2014 . - 125 s.
  ISBN 978-80-554-0964-1
  štatistika štatistika ekonomická požiarna bezpečnosť
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Spracovanie dlhodobých meraní vybraných charakteristík Internetu
  Vaško Ondrej ; I  Bernát Dušan (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661 . - 72 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks database skript databáza štatistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88059
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book