Search results

 1. Učenie agenta odmenou a trestom v simulovanom prostredí
  Kazimír Jakub ; 070200  Lacko Peter ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 13.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2
  neurónové siete hlboké učenie učenie s odmenou a trestom neural network reinforcement
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145484
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 2. Ovládanie samojazdiaceho vozidla neurónovou sieťou
  Lach Tomáš ; 070200  Lacko Peter ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 13.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2
  neurónové siete učenie s odmenou a trestom autonómne vozidlo neural network neural networks reinforcement autonomous vehicles
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145489
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 3. Učenie hlbokých architektúr s odmenou a trestom v doméne hier
  Polák Michal ; 070200  Lacko Peter ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 13.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2
  učenie s odmenou a trestom neurónové siete reinforcement
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145563
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 4. Bootstrapping a Socially Intelligent Tutoring Strategy
  Tvarožek Jozef ; I200  Bieliková Mária (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011
  učenie s odmenou a trestom inteligentný tútoring sociálna inteligencia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54303
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 5. Trénovanie neurónových sietí pomocou učenia sa s odmenou a trestom
  Perdík Pavol ; I200  Lacko Peter (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011 . - 50 s
  neural networks učenie s odmenou a trestom neurónové siete softvérové inžinierstvo Software Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72024
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 6. Štúdium doskových hier pomocou neurónových sietí
  Lacko Peter ; I200  Kvasnička Vladimír ; I300
  Umelá inteligencia a kognitívna veda III . s.117-162
  doskové hry neurónové siete rekurentné neurónové siete učenie s odmenou a trestom rozšírený Kalmanov filter
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 7. Učenie neurónovej siete s odmenou a trestom metódou Monte Carlo s použitím Kalmanovho filtra
  Lacko Peter ; I200 
  Kognice a umělý život IX (sborník) . S. 161-168
  neurónové siete rozšírený Kalmanov filter učenie s odmenou a trestom
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article