Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus2706^"
 1. Izolačné vlastnosti a prieraz hradlového oxidu štruktúry MOS : Dát. obhaj. 25.02.2010, č. ved. odb. 26-13-9
  Valent Peter ; E210  Harmatha Ladislav (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 94 s
  elektronika izolačné vlastnosti MOS štruktúry prierazné napätie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Aplikácia Al2O3 dielektrických vrstviev v technológii tranzistorov a heteropriechodom na báze InAlN/GaN : č.ved.odb.: 26-13-9, dát. obhaj. 1.2.2010
  Čičo Karol  Kuzmík Ján (Thesis advisor)
  Bratislava : Elektrotechnický ústav SAV, 2009 . - 107 s
  MOS štruktúry tenké vrstvy meranie dielektrických veličín tranzistory
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Radiačná odolnosť MOS štruktúr ožiarených 130MeV ťažkými iónmi Xe
  Muránsky Viktor ; E  Žiška Milan (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 40 s
  elektronika Mikroelektronika MOS štruktúry tepelné spracovanie
  diplomová práca
  book

  book

 4. Charakterizácia štruktúr MOS s dusíkom dotovaným Si substrátom pre unipolárnu vykonovú elektroniku
  Nemec Michal ; E030  Harmatha Ladislav (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 52 s
  elektronika Mikroelektronika MOS štruktúry
  diplomová práca
  book

  book

 5. Diagnostika kvality polovodičových štruktúr a prvkov
  Šramatý Roman ; E210  Stuchlíková Ľubica (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 46 s
  elektronika Mikroelektronika polovodičové štruktúry fyzika polovodičov MOS štruktúry
  diplomová práca
  book

  book

 6. Charakterizácia štruktúr MOS pre pokročilú CMOS technológiu
  Veľas Jozef ; E  Harmatha Ladislav (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 42 s
  elektronika Mikroelektronika MOS štruktúry CMOS
  diplomová práca
  book

  book

 7. Výskum vlastností materiálov pre pokročilé MOS štruktúry : č.ved.odb. 26-35-9, dát.obhaj. 18.12.2008
  Lupták Roman  Fröhlich Karol (Thesis advisor)
  Bratislava : Elektrotechnický ústav SAV, 2008 . - 119 s
  elektrotechnológie a materiály MOS štruktúry
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Charakterizácia elektrofyzikálnych vlastností implantovaných štruktúr MOS s tenkými izolačnými vrstvami s vysokou permitivitou
  Kmeť Adam  Harmatha Ladislav (Thesis advisor) ; E030 Kováč Peter (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007
  FEI ; . - 50 s
  Mikroelektronika MOS štruktúry elektrofyzikálne vlastnosti izolačné vrstvy
  diplomová práca
  book

  book

 9. Analýza prúdovo-napäťových charakteristík štruktúr MOS s tenkými dielektrickýcmi vrstvami s vysokou dielektrickou konštatantou
  Vernarský Vladimír  Ťapajna Milan (Thesis advisor) ; E210 Harmatha Ladislav (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007
  FEI ; . - 42 s
  Mikroelektronika MOS štruktúry tenké vrstvy meranie dielektrických veličín
  diplomová práca
  book

  book

 10. Charakterizácia elektrofyzikálnych procesov v štruktúrach MOS pre pokročilú CMOS technológiu : dát. obhaj. 26.6.2007, čís. ved. odb. 26-13-9
  Ťapajna Milan ; E210  Harmatha Ladislav (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 130 s
  elektronika CMOS MOS štruktúry elektrofyzikálne vlastnosti
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book