Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus27176^"
 1. Bratislavská urbanistická škola: Alexy - Kavan - Trnkus
  Moravčíková Henrieta ; A0900 
  ALFA . Roč.19, č.3 (2014), s. 12-17
  urbanistická škola urbanistická štruktúra
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Obnova objektu v pamiatkovej zóne - adaptácia na administratívne účely
  Kontra Marek ; V  Vargová Andrea (Thesis advisor) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Architectural Constructions and Design urbanistická štruktúra administratívna budova
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92957
  diplomová práca
  book

  book

 3. Spomienky na Igora Petra
  Rakšányi Peter ; V120  Žolnayová Eva
  Architekt Igor Petro . s.28-31
  Architectural Engineering architektúra a ekológia land use planning urban structure urbanistická štruktúra územné_plánovanie
  článok zo zborníka
  CED - Art works in year-books and catalogs issued in home editorhips
  U2 - Umelecký výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 4. Doktrína regulácie
  Legény Ján ; A2120 
  ALFA . Roč.18, č.1 (2013), s.26-35
  architektúra urbanistická štruktúra mesto regulácia regulácia výstavby
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - elektronické dokumenty
  (1) - článok
  article

  article

 5. Funcionalistické paralely
  Alexy Andrej ; A4140 
  Arch . Roč.18, č.7-8 (2013), s.s.48-50
  átrium mezonet urbanistická štruktúra terasa kontext
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Architectural and urban design preconditions of tree alleys utilization in the city spatial structure - history and new trends
  Štěpánková Roberta  Kristiánová Katarína ; A7170
  Dendrological Days in Mlyňany Arboretum SAS 2012 : . s.p. 66-70
  krajinná architektúra urbanistická štruktúra sídelná zeleň urban structure tree alleys urban greenery
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (2) - článok
  article

  article

 7. Premiéra pri diaľnici
  Korček Pavol ; A8180 
  Arch . Roč.17, č.3 (2012), s.40
  architektúra hala urbanistická štruktúra
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Manažment sídelnej zelene : Teoretické východiská a vybrané problémy na príklade Bratislavy
  Kristiánová Katarína ; A7170  Feriancová Ľubica (rec.) Izakovičová Zita (rec.) Drobniaková Dana (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2012 . - 93 s.
  ISBN 978-80-227-3768-5
  sídelná zeleň Bratislava manažment urbanistická štruktúra krajinná architektúra
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  (3) - monografia
  (1) - zborník (príspevkov)
  (1) - dizertačná práca
  (12) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR6100
  Manažment sídelnej zelene

  book

 9. Hustota urbánnych štruktúr a jej sociálny rozmer
  Vitková Ľubica ; A6160 
  Urbanita . Roč. 24, č.3 (2012), s.38-42
  urbanizmus mestá urbanistická štruktúra
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Verejné priestory v urbanistickej štruktúre vidieckych rezidenčných suburbií Bratislavy
  Štěpánková Roberta  Kristiánová Katarína ; A7170
  Člověk, stavba a územní plánování 6 : . s. 178-182
  urbanizmus verejné priestory urbanistická štruktúra Bratislava
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (3) - článok
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.